Wszystko o:

frakcja miniowa kinazy

kaole

Frakcja miniowa kinazy (CK - MB)

Frakcja miniowa kinazy (CK - MB)

Kinaza kreatynowa to jeden z bardziej istotnych enzymw wystpujcych w ludzkim organizmie. W zalenoci od typu wytwarzajcych go komrek nauka dzieli go na dwa typu B (mzgowy) oraz M (miniowy). U pacjentw z podejrzeniem zawau serca szczeglne znaczenie ma poziom tego drugiego.

Mioglobina - czym jest, jak nam zagraa? Odpowiadamy

Mioglobina to enzym odpowiedzialny m.in. za magazynowanie tlenu w komrkach ciaa. Znaczne przekroczenie jego wartoci w surowicy krwi niejednokrotnie zwiastuje powane zmiany w obrbie minia sercowego, przede wszystkim zawa.

Troponiny

To jedne z najczulszych wskanikw. Ich obecno jest niezbdna do penego dziaania komrek miniowych serca. Uczestnicz w kadym pojedynczym skurczu i rozkurczu serca. Medycyna wyrnia dwa rodzaje troponin - T i I (TnT i TnI).

Enzymy sercowe

Enzymy sercowe

, zwizku umoliwiajcego zatrzymywanie i przechowywanie energii. Niektre z nich uczestnicz w procesach utleniania i redukcji m.in. przy podziale glikolizy. Zapowied zawau Do najczciej badanych enzymw nale kinaza kreatynowa (CK), frakcja miniowa kinazy (CK-MB), mioglobina, troponiny (TnT i TnI

Ostre zespoy wiecowe

Ostre zespoy wiecowe

pucno sercowy) Frakcja miniowa kinazy (CK - MB) Zapa kreniowa Aorta w obrbie uku

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!