Wszystko o:

klimakterium u mczyzn

Rozmawiaa Irena Stanisawska

Andropauza- czas mskiego przekwitania

Andropauza- czas mskiego przekwitania

Kiedy kobieta po czterdziestce ma hutawk nastrojw, mwi si: "klimakterium!" Nie wspczujco, lecz ironicznie. A jak to jest u mczyzn? Czy te przeywaj okres przekwitania? Specjalici twierdz, e tak i zw go andropauz. Rozmawiamy o tym z Krzysztofem Klajsem, psychoterapeut, dyrektorem Instytutu Ericksonowskiego.

Terapia hormonalna dla mczyzny? Czy to naprawd ma sens?

Andropauza czsto jest nie tylko wyjtkowo dokuczliw przypadoci, ale przede wszystkim rdem wstydu. Cierpi bowiem gwnie mska duma.Teoretycznie medycyna znalaza sposb, by cho w pewnym stopniu agodzi problemy zwizane ze starzeniem. Panom, podobnie jak paniom, proponuje si terapi hormonaln.Czy moe ona mczyznom pomc i czy jest dla nich bezpieczna? W tej kwestii nawet lekarze s podzieleni.

Zegar biologiczny tyka, to fakt, ale... Co wolno kobiecie i o czym musi pamita

Uwaasz, e jeszcze nie czas na dziecko - masz do tego prawo, niezalenie od metrykalnego wieku. Warto jednak wiedzie, na czym stoisz. Dowiedz si, jak antykoncepcj lekarze zalecaj bezdzietnym kobietom, by do pna zachoway podno

Podstpna menopauza

Podstpna menopauza

trzy spacery z psem s lepsze ni nic. Niektre objawy klimakterium mog maskowa powaniejsze kopoty ze zdrowiem. Nale do nich m.in. choroby serca i naczy - rednio 57 proc. kobiet umiera wanie z tego powodu. Na serce umiera wicej kobiet ni mczyzn. To nie nowotwory s gwnymi zabjcami

Depresja chorob kobiet

Depresja chorob kobiet

takich nale leki przeciw nadcinieniu. Kady przeom w yciu czowieka powoduje rozchwianie psychiczne. U niektrych to rozchwianie przybiera rozmiar patologiczny. S depresje okresu pokwitania, depresje zwizane z klimakterium. S te depresje starcze. Wi si one ze zmianami miadycowymi

Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Przekwitanie jest naturalnym procesem biologiczny i nie dotyka jedynie pci piknej. Cho mczyni niechtnie mwi o andropauzie, jej objawy zauwaa si u wielu panw, szczeglnie tych po 50. roku ycia. Symptomy andropauzy Zmiany w organizmie mczyzn nie s tak oczywiste, jak w przypadku

Okrutna melancholia

Okrutna melancholia

Ucieczka Mona powiedzie, e depresja to choroba kobieca. Na jednego leczonego mczyzn przypadaj dwie, trzy kobiety. Prbuje si to wyjani hutawk hormonaln, ktrej biologia nie szczdzi kobietom. Psychologowie upatruj te przyczyn kulturowych i spoecznych. Kobieta, ktra mwi: nie mam

Histerektomia - i co dalej?

Histerektomia - i co dalej?

usunicie jajnikw i jajowodw. W takim przypadku u kobiet, ktre przed operacj miesiczkoway, nastpuje klimakterium. Wwczas lekarz moe zleci hormonaln terapi zastpcz, eby zapobiec przykrym objawom. Natomiast panie, u ktrych histerektomi cakowit wykonano po klimakterium, nie odczuj zmian

Narzdy rozrodcze mczyzny

Narzdy rozrodcze mczyzny

i produkcj krwinek czerwonych (z tego powodu rednie stenie krwinek czerwonych w mililitrze krwi jest wiksze u mczyzn ni u kobiet) oraz pobudza aktywno pciow, dziaajc na okrelone rejony mzgu. Rozwj drugorzdowych mskich cech pciowych jest bezporednio zwizany z iloci

Seks i seksualno

Seks i seksualno

klinicznej w cigu ostatnich 30 lat prowadzono pogbione badania nad fizjologicznym mechanizmem lecym u podstawy reakcji seksualnej mczyzn i kobiet. Pierwsze badania zostay przeprowadzone przez dwoje pionierw seksuologii, maestwo Mastersa i Johnson. Z ich bada prowadzonych w latach 50. i 60. XX w

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Kobiety po klimakterium oraz mczyni Sekta!

Sekta! Rodzice to twj wrg! My chcemy ciebie i Bg. My mamy stygmaty papieskie, dajemy zbawienie niebieskie! Zwiemy ciebie dla kasy, na kas najbardziej asy. Co to za katolika ustawa? Pastwo demokracji prawa! Zwiemy ciebie z sekt niewielk prawa korekt! To jest dziaanie rodzinne, wemiem

Re: Mczyzna po 40-tce ma przewag?

Sabat 777 >Tym bardziej, e kobiety po 40-tce z wiekiem w coraz liczniejszej reprezentacji wyciszaj si seksualnie, z racji przeywanego klimakterium. Na co im wtedy mczyzna? Skoro "w stawce" jest coraz mniej kobiet, to si rzeczy mczyni nie mog zyskiwa, a raczej trac. Wiek

Re: Zadarte nosy klasy redniej

. Mnie osobicie to nie dziwi. Albowiem wida, e moliwoci poznawcze s ju dawno wyczerpane. Janda zdiagnozowaa u Pawowicz klimakterium w ostrym stanie. Wyglda na to, e ta przypado dotyka take mczyzn. W pierwszym rzdzie tych bez jaj, ktrzy nie majc wasnego zdania sprowadzaj polemik do

Re: Mia Aquo

> No wanie, a jeli ma akurat klimakterium i uderzenia gorca? klimakterium, a u mczyzn andropauza, wcale nie rzadko charakteryzuj si rwnie nagymi zmianami humoru i czsto to powoduje niegrzeczne zachowania i odzywki takiej osoby oraz wybuchy gniewu. Czy takie zachowania rwnie

Re: Temat zastpczy si kroi - kibice

Moe bd mieli w tym dniu klimakterium? -- Stenogram z 10.04.2010 r. wg IES: 8:37:51,6 - Siadajcie (wypowied mczyzny) 8:37:52,6 - ...siadaj (wypowied mczyzny)

Re: koniec czy pocztek ycia kobiety?

Amityr, przeyam " mskie klimakterium" swojego ma. Masz racj powinno by rzetelnie o tym napisane. Uatwio by to ycie Wam mczyznom i nam kobietom. :) aga

Re: Lato nadchodzi. Czy Polki dbaj o sylwetk?

Moja te prezentowaa si wietnie bez adnych stara z mojej strony midzy 25. a 45. rokiem ycia mimo trzech ci po drodze. Potem troch przytyam - duo siedzcej pracy + klimakterium - ale jestem zbyt stara i mdra, by si przejmowa takimi pier... ;) -- "Czasami zastanawia si nad rolami

Re: Dowiedziaam si i rycz ...

moe i napisze bezdusznie ale zwykle wspycie koczy si na kontakcie z kocem szyjki macicy, trzon nie bierze w tej fajnej zabawie udziau, i nigdy u adnej kobiety nie bra. Klimakterium - to okres obnienia poziomu hormonw. Dlaczego jajniki maja ci te usuwa? Moe ma rzeczowo interesuje

Re: brak owiadczyn, brak chci deklaracji, maraz

Dla niej najwaniejsze jest "zdanie, jakie o kobietach maj mczyni", a nie wasne szczcie. Kady ma swoje priorytety. Moe si zdziwi, gdy partner po czterdziestce dojrzeje do zaoenia rodziny, ale nie bdzie chcia tego robi z bab w klimakterium, poszuka 30-latki. Bdzie wtedy

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!