Wszystko o:

miniaki macicy a menopauza

Miniaki macicy

Objawy: przeduone, obfite, nieregularne miesiczki; krwawienie midzy miesiczkami i w czasie stosunku; ucisk duego guza na ssiednie narzdy moe powodowa ból lub uczucie parcia na mocz. Miniaki to agodne guzy zbudowane z mini gadkich oraz tkanki cznej, które znajduj si w cianie macicy. Nale one do najwikszych guzów czowieka, rekordzista way a 45 kg! Wystpuj u co pitej kobiety w wieku powyej 30 lat, zwykle jednak nie daj o sobie zna i czsto nie rosn zbyt szybko.

Przyczyny miniaków macicy: Powstaj prawdopodobnie ju w okresie podowym na skutek bdu genetycznego dotyczcego poszczególnych komórek minia macicy. Estrogeny przypieszaj ich wzrost. Dlatego w okresie przekwitania przestaj rosn i ulegaj wapnieniu.

Powikania: Due miniaki mog ograniczy miejsce do rozwoju podu lub sta si przeszkod podczas porodu.

Leczenie miniaków macicy: Jeli miniaki nie daj objawów i s wykryte u kobiet, które nie planuj dzieci, zaleca si obserwacj co pó roku. W przypadku duych i szybko rosncych miniaków wykonuje si zabieg operacyjny polegajcy na wyuszczeniu miniaka albo na usuniciu macicy bez przydatków. Alternatywn metod, znan od niedawna, jest zamknicie ttnicy macicy odywiajcej miniak. Pomocnicz rol w leczeniu miniaków stanowi podawanie gestagenów i analogów gonadoliberyny, które maj hamowa ich dalszy rozrost.

kaole

Rak macicy: jakie objawy, diagnozowanie, sposoby leczenia

Rak macicy: jakie objawy, diagnozowanie, sposoby leczenia

Rak macicy, a dokadniej rak trzonu macicy pojawia si zazwyczaj u kobiet po 40 roku ycia i daje bardzo wyrane objawy. Jeli nie zostan one zignorowane, chorob mona cakowicie wyleczy. Zatem, co powinno zaniepokoi i kiedy wizyta u lekarza jest konieczna.

Macica - budowa, funkcjonowanie i choroby

Macica odgrywa gwn rol w funkcjonowaniu ukadu rozrodczego kobiety. To wanie w jej wntrzu zagnieda si zapodniona komrka jajowa, ktr macica ochrania i odywia przez nastpne 9 miesicy.

Hormonalna terapia zastpcza (HTZ) - na czym polega i kto moe j stosowa?

Hormonalna terapia zastpcza (HTZ) to metoda agodzenia przykrych objaww menopauzy. Musi by jednak zastosowana odpowiednio wczenie i z uwzgldnieniem przeciwwskaza. Co daje hormonalna terapia zastpcza i jakie mog by jej powikania?

Niepodno a bezpodno - czym si rni? Przyczyny niepodnoci i bezpodnoci

Niepodno a bezpodno - czym si rni? Przyczyny niepodnoci i bezpodnoci

(np. alkoholizm, otyo, chudo, zaburzenia psychiczne, niektre leki, choroby tarczycy, nadnerczy, nerek, wtroby), choroby jajnikw, (np. zesp policystycznych jajnikw [PCOS]), choroby jajowodw (np. endometrioza , niedrono jajowodw ), choroby macicy (np. miniaki macicy ), choroby

Miniak

Miniak

(wystpuje w jamie macicy). Przejawia ekspansywny rozrost i czsto jest obiektem zmian zwyrodnieniowych, takich jak kalcyfikacja, a nawet kostnienie. Forma zoliwa wystpuje bardzo rzadko. Leczenie polega na usuniciu chirurgicznym. Miniaki: jest si czego ba? Wkniakominiak Nowotwr niezoliwy

UKAD PCIOWY ESKI - funkcje, budowa i najczstsze dolegliwoci

UKAD PCIOWY ESKI - funkcje, budowa i najczstsze dolegliwoci

wycieajcym bon luzow jajowodw rzskom oraz skurczom ich bony miniowej. luzwka jajowodw odpowiada rwnie za produkcj pynu jajowodowego, ktry odywia komrk lub zarodek, a take uatwia plemnikom poruszanie si. Macica, ktra ksztatem przypomina gruszk, to narzd miniowy, sucy do

Miniaki- ukryty problem

Miniaki- ukryty problem

u nich miniaki; - po menopauzie miniaki mog same znikn. Z wiekiem dochodzi wprawdzie do fizjologicznego zmniejszenia narzdu rodnego - macicy i jajnikw, a co za tym idzie, rwnie do zmniejszenia miniakw. Jednak one same nadal istniej; - miniaki trzeba operowa. Jeli nie rosn i

Nadchodzi menopauza? Uwaaj, co jesz! Coraz atwiej przyty, coraz trudniej zrzuci

Nadchodzi menopauza? Uwaaj, co jesz! Coraz atwiej przyty, coraz trudniej zrzuci

si na to nieliczne panie. Co gorsza, zrzucajc wszystko na menopauz, lekcewa objawy wiadczce o problemach ze zdrowiem, wymagajcych interwencji lekarskiej. Obfite miesiczki mog przecie take wiadczy o miniakach macicy czy innym problemie ginekologicznym, zlewne poty o zaburzeniach pracy

Jakie s objawy raka?

Jakie s objawy raka?

menopauzie –  w takich sytuacjach konsultacja z lekarzem jest absolutnie konieczna, cho wcale nie musz oznacza raka trzonu macicy, to mog by jednym z objaww miniakw lub polipa w macicy czy endometriozy; upawy – zwykle oznaczaj banaln infekcj, ale jeli przybieraj brzow barw

Menorrhagia

Menorrhagia

bony luzowej szyjki macicy - miniakom, polipom podluzwkowymi - zakaeniom - policystycznym jajnikom - chorobom tarczycy - guzom jajnika W niektrych przypadkach nadmierne krwawienie pojawia si przy depresji, w czasie dojrzewania oraz menopauzy. Menorrhagia bywa powikaniem po cukrzycy czy

Do ginekologa, chocia nie planuj ciy?

Do ginekologa, chocia nie planuj ciy?

Menopauza?

Czsto choruje na sprawy kobiece tj. zapalenie jajnikw, jajowodw, miaam ju 3 torbiele i miniaka. Mam 48 lat i jak sdz, ju dawno weszam w okres przekwitania, bo mam nocne pocenia, uderzenia gorca, brak miesiczki od 3 miesicy. aden z lekarzy nie zrobi mi konkretnych bada w tym

Miniak i co dalej?

mona stwierdzi czy "to co powanego". W trakcie diagnostyki miniakw macicy istotn rol odgrywaj m.in. wywiad lekarski w tym wiek pacjentki i jej plany prokreacyjne, umiejscowienie miniaka, jego wielko, dolegliwoci, w tym zaburzenia miesiczkowania lub krwawienie pomenopauzalne.Sugeruj

Lek przeciwhistaminowy clatra a miesniak macicy,jajniki

Od tygodnia bior lek przeciwhistaminowy na alergie - pokrzywka. Mam pytanie, poniewa mam miniaka w samym rodku macicy (nie rodziam jeszcze, mam problem z zajciem w ci)oraz czsto pojawia si u mnie torbiel na lewym jajniku i odczuwam ble jajnikw oraz miniaka odkd bior Clatre (ten

Hormony pomog?

Jestem 4 miesice po usuniciu macicy z przydatkami. Od lat mam torbiele w obu piersiach. Ginekolog zaleci mi hormony. Moje piersi 'pompuj si'. Mam 53 lata. Co mam robi?Hormony przepisane przez lekarza nale do tak zwanej hormonalnej terapii zastpczej, ktra ma zapobiec powstaniu lub

Bl podbrzusza w ciy

Jestem w 16 tyg. ciy. Od dwch dni nam ble podbrzusza, ktre przechodz w pieczenie. Pieczenie to rozchodzi si, a do wewntrznej strony ng, do kolan .Bl jest podobny jak przy miesiczce. Nie wiem, czy ma to co do rzeczy, ale mam jeszcze 11 cm miniaka. Pani doktor mwia, e oysko jest

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

Re: Leczenie sporych miniakw macicy

No i wysza moja niewiedza, i wstyd mi;) Mylaam, e usuniecie macicy to rwnoznaczne z menopauz i problemami z ni zwizanymi. Nadal jednak twierdz, e usuwanie macicy to ostateczno. Dziewczyny, no powiedzcie szczerze, idziecie do lekarza, na kontrolna wizyt, nie macie absolutnie adnych

Re: Leczenie sporych miniakw macicy

Wszystko zaley od tego czy s objawy, jeli nie ma krwotokw a miniaki nie rosn to po co usuwa macic. Znajomej od razu ciachnli jajniki i w ten sposb jest na hormonach, totalna poraka bo jak nie to menopauza jakie 10 lat wczeniej.

Re: Leczenie sporych miniakw macicy

W 2014 roku miaam operacj ze wzgldu na olbrzymi miniak, ktry wrcz "wchon" prawy jajnik wraz z jajowodem. Mam pozostawiony lewy jajnik i szyjk macicy, poniewa nie byo adnych innych zmian nowotworowych na szczcie. Miniak "hodowaam" kilka lat, niestety nie miaam kiedy zrobi z tym

Re: coraz mocniejsze miesiczki

, by mocno krytykowany i od 20 lat lekarze nie s ju tacy szybcy w usuwaniu macicy. Ale cigle wiele zabiegw robi si zupenie niepotrzebnie. Mocne krwawienia nie s w adnym wypadku automatycznym wskazaniem do histerektomii. Moja koleanka musiaa, ale ona krwawia nonstop, miaa miniaka

Re: Leczenie sporych miniakw macicy

siedzco, z tego krzesa nie spada. Podsumowujc, bada, kontrolowa, nie czeka za dugo z operacj, bo miniakowi moe "odwali" i zacznie rosn jak gupi. W listopadzie minie 5 lat od mojej operacji. Przeszam po p roku szybk menopauz, HTZ nie mogam stosowa, bo na intensywnej terapii (1

Re: Miniaki macicy - moje dowiadczenia

witam drogie panie mam taki problem u mojej mamy (62 lata po menopauzie) wykryto torbiel wielokomorowa na lewym jajniku 10cm prawy jajnik czysty endometrium 19 na macicy miniak 3cm wyniki morfologii ok. CA-125 w normie ? bardzo si martwi czy to co powanego

bl piersi przed miesiaczk

Witam serdecznie. Nie myslaam, e w moi m wieku (43 lata) bd jeszcze tu pisa i szukac porady w sprawach, typowych bardziej dlamodych dziewczt... No cz? 3 lata temu przeszam operacj histerektomii ( usunicie macicy z szyjka, pozostawienie jajnikw) ze wzgledu na miniaki. Wtedy - 3 lata

Re: Dowiedziaam si i rycz ...

miaa zachowane jajniki, wic menopauza Ci jeszcze nie dopadnie. Dzieci i tak ju nie planujesz, wic naprawd to nie jest dramat. Dramat bdzie, gdy dopucisz do takiej sytuacji, jaka mnie si przytrafia przez olewajcego spraw ginekologa (bo to tylko miniak, prawie kada ma miniaki i takie tam

Re: Menopauza - kiedy?

C, u mnie takie obfite krwawienia byy spowodowane miniakami, Zdecydowaam si na usunicie macicy po bezskutecznym leczeniu (jajniki zostay) i jestem bardzo zadowolona. Miesiczki si skoczyy, a hormony dziki jajnikom w porzdku, o menopauzie nawet nie chc jeszcze sysze. Odyam po

Re: do Joann, Usun macic? Miniak

tak wykrwawia e si ju nie da uzupeni parametrw krwi farmakologicznie a pacjentka ma dugi czas do menopauzy biologicznej? Natomiast gdyby Mama nie usuna macicy z miniakami i miaa menopauze naturaln, to napewno "nic J nie bdzie "ZERA" od rodka....(na lito bosk !) tylko miniaki si

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!