Wszystko o:

stenie hemoglobiny w erytrocytach

kaole

Morfologia: HEMOGLOBINA

Morfologia: HEMOGLOBINA

Hemoglobina to nie tylko barwnik nadajcy krwi czerwony kolor. Znacznie waniejsz funkcj tego biaka jest transport tlenu do tkanek. Badanie stenia hemoglobiny stanowi jedno z podstawowych bada diagnostycznych, a jej oznaczenie wykonywane jest przy tradycyjnej morfologii.

Anemia: objawy, przyczyny i leczenie. Co to jest anemia?

Anemia to niedokrwisto, czyli niedobr erytrocytw lub ich za jako. Objawy anemii to midzy innymi zmczenie i blado. Leczenie naley zacz ustalenia przyczyny anemii. Choroba ma rne rodzaje (np. anemia sierpowata).

Niedokrwisto Addisona-Biermera (niedokrwisto zoliwa) - objawy, przyczyny i leczenie

Niedokrwisto Addisona-Biermera (niedokrwisto zoliwa) to anemia z niedoboru witaminy B12. Jej objawy obejmuj nie tylko symptomy anemii. Leczenie niedokrwistoci Addisona-Biermera polega na przyjmowaniu witaminy B12 przez cae ycie.

Krew - skad, funkcja, znaczenie

Krew - skad, funkcja, znaczenie

zwizane s z nieprawidowym skadem krwi i dziaaniem ukadu krwiotwrczego, to wanie anemia, biaaczka i hemofilia. Anemia (zwana take niedokrwistoci). Prawidowo powinno by 3,9-5,6 mln czerwonych krwinek w 1 mm3 krwi. Odpowiada to steniu hemoglobiny 11,5- -15,5 g/dl. Zmniejszenie stenia

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzie

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzie

O niedokrwistoci (anemii) mwimy, gdy we krwi stwierdza si niedobr erytrocytw (czerwone krwinki), a take, gdy s one kiepskiej jakoci (np. brakuje ich barwnika, hemoglobiny, do krwi zbyt wczenie uwalniane s retikulocyty , czyli  nie w peni dojrzae erytrocyty). Niezalenie od tego

MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

masa hemoglobiny obnia si przede wszystkim w przypadku niedokrwistoci, zarwno tej wynikajcej z niedoborw elaza, jak i tej pojawiajcej si wraz z chorob nowotworow, chorobami przewlekymi lub przy utracie duej iloci krwi. - MCHC - rednie stenie hemoglobiny. Spadek naley czy z

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

, zwaszcza ciarnych, osb intensywnie pracujcych fizycznie, wegetarian i wegan. Diagnostyka Analiza krwi w celu okrelenia stenia hemoglobiny, liczby erytrocytw i hematokrytu oraz stenia elaza w surowicy. W celu odkrycia przyczyn anemii naley zbada ka na tzw. krew utajon, u kobiet wykona

Saponiny - do czego s nam potrzebne, gdzie ich szuka

Saponiny - do czego s nam potrzebne, gdzie ich szuka

, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych. Zwikszaj wydzielanie sokw trawiennych w odku, ci oraz soku jelitowego. Dodatkowo wzmagaj wydzielanie luzu, a niektre badania dowodz, e obniaj stenie "zego" cholesterolu. Poprawiaj wchanianie skadnikw pokarmowych z jelit do krwi

Badanie krwi

Badanie krwi

Docz do nas na Facebooku! Badanie krwi zawiera take wskaniki opisujce: MCH - redni zawarto hemoglobiny w krwinkach, MCHC - rednie procentowe stenie hemoglobiny w krwince, MCV -redni objto krwinki. Powysze wskaniki pomocne s w diagnostyce niedokrwistoci. Badanie stenia

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

elazo - nie tylko dla kobiet w ciy i chorych na niedokrwisto

organizm urodzonego w terminie noworodka posiada odpowiednie zapasy elaza i bardzo wysokie stenie hemoglobiny, w tym wieku nie jest zwykle konieczne dostarczanie go wraz z poywieniem. Jednake ju od drugiego procza ycia w diecie malucha powinny si znale produkty zawierajce ten mikroelement

elazo w normie z nisk hemoglobin

Jestem cztery miesice po laparotomii (usunicie ciy pozamacicznej i zaniad groniasty czciowy). W wypisie ze szpitala miaam wpisan niedokrwisto z hemoglobin 10,9. Przez 2 tyg braam elazo wg zalece lekarza hemoglobina podniosa si do 12,0 g/dl (norma 12,0 do 16,0) i lekarz nie kaza

Suplementacja elaza

okres 4-6 miesicy od momentu normalizacji stenia hemoglobiny w morfologii. Jedynie poprzez oznaczenie stenia ferrytyny we krwi mona ustali czy zapasy elaza zostay ju uzupenione.

Wyniki bada dwunastolatka

Prosz o interpretacj wynikw bada mojego 12- letniego syna. Morfologia krwi obwodowej: - WBC - 6,0; - ERYTROCYTY - 5,25; - HEMOGLOBINA - 14,3; - HEMATOKRYT % - 41,6; - MCV - 79,2; - MCH - 27,2; - MCHC - 34,4; - PYTKI KRWI - 218; - LYM% - 40,3; - MXD% - 16,2; - NEU% - 43,5; Mikroskopowy rozmaz

Znaczny spadek elaza po menstruacji

. Preparaty elaza przyjmuje si w dawce leczniczej do momentu wyrwnania stenia hemoglobiny. W przypadku Ascoferu s to zazwyczaj 2 tabletki 3 razy na dob. Nastpnie naley kontynuowa terapi preparatami elaza do momentu wyrwnania jego zapasu. Parametrem oceniajcym go jest stenie ferrytyny. Proces

Interpretacja bada dziewiciolatka

Bardzo prosz o interpretacje wynikw badania mojego dziewicioletniego syna: leukocyty 8,6 / erytrocyty 5,71 / hemoglobina 13,2 / hematokryt% 41,0 / mcv 71,8 / mch 23,1 / mchc 32,2 / pytki krwi 274 / rdw-sd 30,9 / rdw-cv 14,6 / lym% 35,3 / mxd% 18,7 / neu% 46,0.Bez zbadania syna i przeprowadzenia

Nie znalaze tego, czego szukasz? Zapytaj uytkownikw

niepokojce wyniki bada

Witam prosz o intrpretacj wynikw bada mojej crki urodzonej 01.12.2018 morfologia Morfologia krwi obwodowej z rozmazem (ICD9:C55) Leukocyty (ICD9:C30) 8,87 x10^3/?L 6,00 ? 17,50 Erytrocyty (ICD9:C02) 4,23 x10^6/?L 3,04 ? 5,26 Hemoglobina (ICD9:C19) 11,6 g/dL 9,0 ? 14,0 Hematokryt % 32,3 % 28

Interpretacja wynikw bada

norma 77,0-93,0 rednia masa hemoglobiny w erytrocytach 28,5 norma 27,0-32,0 rednie stenie hemoglobiny hemoglobiny w erytrocytach 34 norma 32,0-36,0 wskanik anizocytozy erytrocytw 12,7 norma 11,6-14,8 pytki krwi w krwi obwodowej 371 norma 140-440 rednia objto pytek krwi 7,8 norma 6

Proba o interpretacj wynikw

/?l 4 -10 Hemoglobina 14,4 g/dl 11,5 -15.5 Hematokryt 44,7 % 38 -45 MCV-sr. obj. erytrocyta 89,6 fl 82 -100 MCH-sr. masa Hb w erytr. 28,9 pg 27- 31 MCHC-sr. st. Hb w ertytr. 32,2 g/dl 31 -36 RDW

Prosz o pomoc w interpretacji bada

/ml, stenie optymalne > 30-50 ng/ml stenie potencjalnie toksyczne > 100ng/ml) Ferrytyna 35 ng/mL (4 - 67) Witamina B12 506 pg/mL (197 - 771) Szczeglnie niepokoi mnie podwyszony poziom wapnia. Z czym

c.d.

? dieta zbyt uboga w elazo w stosunku do zapotrzebowania, zaburzenia wchaniania, i pasoyty przewodu pokarmownego. Niedokrwistoci z niedoboru elaza pierwotnie prowadz do zmniejszenia wytwarzania hemoglobiny i w mniejszym stopniu take erytrocytw, dlatego przy zmniejszeniu stenia hemoglobiny liczba

Re: wynik badania krwi (MCH, MCHC)

MCH- rednia zawarto hemoglobiny w erytrocytach MCHC- rednie stenie hemoglobiny w erytrocycie

Re: Niedokrwisto chorb przewlekych ciekawy ar

Artyku nie do, e pisze o tym, e niedokrwisto to obniony poziom hemoglobiny i krwinek czerwonych: "Jak kada niedokrwisto, niedokrwisto chorb przewlekych manifestuje si spadkiem stenia hemoglobiny i liczby erytrocytw." To jeszcze przeciwstawia si tezom z forum: "

Re: wyniki moczu : sluz, prosze o interpretacje

27,0 ? 31,0 r. stenie hemoglobiny MCHC 36,5 g/dl 33,0 ? 37,0 Pytki krwi (PLT ) 197 x10^3/?l 150 ? 550 Limfocyty (LYMPH% ) 46,9 % (2,30 tys/ul) 25,0 ? 70,0 Inne ( MDX%) 6,1 % (0,30 tys/ul) 3,0 ? 15,0 Neutrocyty (NEUT%) 47,0 % (2,50 tys/ul) 35,0 ? 55,0 Wskanik anizocytozy (RDW-CV) 12

Re: prosz o interpretacje wynikw bada

cribrosa napisaa: > , gdyby nie bardzo niski poziom hemoglob > iny (HGB). Zaskakujco niski, przy pawdowej liczbie erytrocytw i prawdowej w > ielkoci krwinki. Stenie hemoglobiny jest prawidowe. -- http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/ig/cb/b1em/LhwqzOmOAHHtGjJ5nX.jpg

wyniki pady :(

,0-16,5) HCT-hematokryt 39,6 (34,0-46,0) MCV -r.obj.erytrocytw 86,3 (82-103) MCH -r.zaw.hemoglobiny 29,0 (26-34) MCHC -r.st.hemoglobiny33,6 (31-37) PLT - liczba pytek 208 (140-440) RDW-SD -odchylenie standardowe 41,1 RDW-CV -wsp. zm 13,2 PDW-PLT -szer

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!