Wszystko o:

tarczyca

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

kaole

Choroby tarczycy - jak rozpozna, 풽 tarczyca choruje? Jakie s objawy daje chora tarczyca i jak wygl켨a leczenie?

Choroby tarczycy - jak rozpozna, 풽 tarczyca choruje? Jakie s objawy daje chora tarczyca i jak wygl켨a leczenie?

Tarczyca to niewielki gruczo, ktry znajduje si z przodu szyi, tu pod krtani. Kontrol jego pracy zajmuje si przede wszystkim przysadka mzgowa i wydzielany przez ni hormon TSH. Chora tarczyca mo풽 dawa bardzo r璨ne objawy, ktre rzadko w pierwszej kolejno턢i kojarzone s zaburzeniami hormonalnymi. Jak choruje tarczyca i jakie mo풽 dawa objawy?

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy to zaburzenie syntezy hormonu tarczycy - tyroksyny. Najbardziej widoczne objawy niedoczynno턢i tarczycy to przyrost masy cia쿪, oglne os쿪bienie organizmu, zmczenie i senno뜻. Szczeglnie wa퓆a jest poprawna diagnoza niedoczynno턢i tarczycy u kobiet w ci굻y oraz wczesna diagnoza u dzieci. Coraz cz沅ciej diagnozowany jest te szczeglny przypadek dysfunkcji tarczycy zwany chorob Hashimoto. Podstawowe badanie w kierunku niedoczynno턢i tarczycy wymaga oznaczenia hormonu TSH we krwi

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

Nadczynno뜻 tarczycy (inaczej hipertyreoza) polega na zwikszonym wydzielaniu hormonw tego gruczo퀅. Wytwarzanie wikszej ilo턢i hormonw, ni potrzebuje nasz organizm, mo풽 objawia si na przer璨ne sposoby, a oprcz odmiany jawnej wystpuje tak풽 utajona forma choroby (subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy). Je턫i dokucza Ci ko쿪tanie serca, uczucie gor켧a i potliwo턢i, a Twoje rce podejrzanie czsto dr엽, wysoce prawdopodobne, 풽 cierpisz w쿪턭ie na nadczynno뜻 tarczycy. Objawy jednak nie kocz si na tych kilku symptomach i nie zawsze wystpuje ich sta퀉 zestaw. Zdecydowanie wiksz zachorowalno뜻 odnotowuje si u kobiet, co nie znaczy, 풽 m轅czy펝i mog by o siebie ca쿸iem spokojni. Dowiedz si wicej na temat nadczynno턢i tarczycy, poznaj jej przyczyny i objawy, a tak풽 sprawd, jak j diagnozowa i leczy!

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

Czym s guzki tarczycy – objawy, ktre s dla nich typowe Mwimy w tym przypadku o litych lub wype쿻ionych p퀉nem (guzki koloidowe) strukturach, ktre s wykrywalne w badaniu palpacyjnym lub ultrasonograficznym (USG). Ich cech charakterystyczn s wyra펝e granice oraz du풹 spoisto뜻. Ich

Jej wysoko뜻 tarczyca. Wszystko o badaniu tarczycy

Jej wysoko뜻 tarczyca. Wszystko o badaniu tarczycy

Chocia tarczyca nale퓓 do du퓓ch gruczo농w cz쿽wieka, to narz켨 wci굻 niepozorny, wa엽cy od 30 do 60 g. Dopki na szyi nie pojawi si charakterystyczne wole, niejednokrotnie zapominamy o jej istnieniu. Tymczasem na przedniej 턢ianie grnego odcinka tchawicy ona pracuje ca퀉 czas, umo퓄iwiaj켧 nam

Wole (guzki tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

Wole (guzki tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

Wole (guzki tarczycy) - charakterystyka Jedn z najczstszych chorb tarczycy , oprcz niedoczynno턢i i choroby Hashimoto , pozostaje wole guzkowe. Jest to powikszenie ca쿮j lub cz沅ci tarczycy, na ktrej, w miar rozrastania si, pojawiaj si guzki. Wole guzkowe wystpuje u oko쿽 12 procent

Skuteczniejsze leczenie niedoczynno턢i tarczycy

Skuteczniejsze leczenie niedoczynno턢i tarczycy

Zarwno przyczyny, jak i objawy niedoczynno턢i tarczycy s bardzo r璨ne, dotycz te r璨nych uk쿪dw narz켨w, dlatego czasem trudne jest postawienie diagnozy, jak rwnie samo leczenie. Niedoczynno뜻 tarczycy – przyczyny i objawy Do najczstszych przyczyn niedoczynno턢i tarczycy zalicza si

Prze쿽m tarczycowy (zaostrzenie nadczynno턢i tarczycy): przyczyny, objawy

Prze쿽m tarczycowy (zaostrzenie nadczynno턢i tarczycy): przyczyny, objawy

Prze쿽m tarczycowy (zaostrzenie nadczynno턢i tarczycy) - charakterystyka i przyczyny Prze쿽m tarczycowy hipermetaboliczny (tyreotoksyczny, 쿪c. coma thyreotoxicum, crisis thyreotoxica) to gwa퀃owne nasilenie si objaww nadczynno턢i tarczycy , w wyniku czego do krwi uwolniona zostaje wiksza ilo뜻

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Tarczyca u m轅czyzn: jej rola w organizmie Tarczyca to bardzo wa퓆y gruczo. Jego rozmiary s niewielkie -  wa퓓 zaledwie 30 gramw, kszta퀃em przypomina poka펝ego motyla. Odgrywa jednak wa퓆 rol w organizmie. Wydziela trzy hormony: trjjodotyronin (T3), kalcytonin i tyroksyn (T4

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

Rak tarczycy rozwija si przede wszystkim u kobiet midzy 20. a 40. rokiem 퓓cia. Mo풽 tak풽 pojawi si u dzieci, dane pokazuj, 풽 odpowiada za jedn trzeci wszystkich zachorowa na raka. U niewielkiej grupy pacjentw, tj. 5-10 proc. rozpoznaje si raka anaplastycznego lub rdzeniastego raka

Tarczyca

Dzie dobry moje wyniki tarczycy to: FT4 108.64% FT3 33.33% TSH 2.32 Dotego dochodzi zle samopoczucie,utrata wagi,wieczne zmeczenie,cysta na tarczycy po lewej stronie:( Mj lekarz rodzinny twierdzi,풽 wszystko jest wporzadku?.

Tarczyca

Ft4 9,64 przy normie od 11,43 TSH 5,85 przy normie do 4,17 Reszta badan tarczycowych czyli FT3, ANTY-TPO, usg tarczycy w normie. Isc do endokrynologa prywatnie czy czekac na wizyte na NFZ wyznaczona na grudzien 2020? Pacjentka ma 15 lat. Jej matka mnie pyta ale ja tez nie wiem.

Tarczyca

Witam, choruj na niedoczynno뜻 tarczycy. W chwili obecnej bior eutyroks w dawce 25 mg i 37,5. Dzi odebra쿪m wyniki tsh 0,84 (norma 0,40-4,20),ft 3 3,15 (norma 2,00-4, 40, 47,92%), ft4 0, 98 (norma 0,93-1,70 6,49%). Wiem, 풽 konwersja jest zaburzona, ale nie rozumiem o czym to 턻iadczy tak niskie

Tarczyca...

,71 (<0,3); krzepnicie przy 4 parametrach nieprawid쿽wy wynk INR-1,66 (0,80-1,35); pozosta쿮 zbadane to sd, potas, cholesterol, morfologia, ob, glukoza, kreatynina, prby w켾robowe- wszystko w normie. USG brzucha- bez zmian. Kilka lat temu wykonane przeciwcia쿪- by퀉 podwy퓋zone. Na USG tarczycy, zdaniem

Tarczyca

Eksperci szacuj, 풽 choroby tarczycy dotykaj nawet 22 procent Polakw, g농wnie kobiet. Wielu pacjentw o tym nie wie i si nie leczy. Jak rozpozna niedoczynno뜻 i nadczynno뜻 tarczycy? Czym gro엽 te choroby

Tarczyca ?

Mam prawie wszystkie symptomy wystepujace przy chorobie tarczycy. Kilka razy robilam badania krwi ale moj lekarz rodzinny twierdzil ze wszystko jest w normie. Inna lekarka z kolei wyczula z prawej strony szyi wole. Ponoc powinnam zrobic usg szyi. Moje pytanie czy to moze byc niedoczynnosc tarczycy

tarczyca

Jakie badania by퀉 robione Waszym dzieciom w celu sprawdzenia tarczycy, czy tylko TSH czy tak풽 T3 i T4 ? Zaczynam dopiero badanie mojego dziecka i chcia쿪bym ju sama na w쿪sn rk sprawdzi tarczyc.

tarczyca

by쿪m u endokrynologa prywatnie. zbagatelizowa moje ow쿽sienie, ale zbada wszystko inne. stwierdzi, 풽 mam zapalenie tarczycy. zleci usg tarczycy i mnstwo innych bada, oczywi턢ie prywatnie. czy ktra z Was mia쿪 zapalenie tarczycy? na czym to polega i czy to powa퓆e. czy tarczyca mo풽

tarczyca

Moja crka lat 34 ma guza na prawym p쿪cie tarczycy zrobi쿪 biopsje i dzisiaj otrzyma쿪 wynik co on znaczy Grupy i p쿪ty normotypowych tyreocytw w uk쿪dach litych z tworzeniem licznych rozetek.Koloid nieobecny.Materia reprezentatywny.Obraz morfologiczny mo풽 odpowiada guzkowi pcherzykowemu

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!