Wszystko o:

tarczyca - normy

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

wizu

Anty-TPO - charakterystyka, normy, interpretacja

Anty-TPO - charakterystyka, normy, interpretacja

Badanie anty-TPO zaleca si wtedy, gdy ju zdiagnozowano procesy autoimmunologiczne, ktre tocz si w obrbie gruczo퀅 tarczycowego. Pomaga okre턫i, z ktr chorob tarczycy mamy do czynienia (niedoczynno뜻, nadczynno뜻 tarczycy, chorob Hashimoto). Nie ma uniwersalnych norm dla tego rodzaju badania. Zale엽 one zarwno od wieku, jak i p쿬i.

TSH - normy. Co oznacza TSH poni풽j i powy풽j normy?

Poziom TSH jest w du풽j mierze uzale퓆iony od wieku oraz aktualnego stanu zdrowia. Jest 턢isle zwi콄any z tarczyc. To niewielki gruczo, ktrego praca ma ogromny wp퀉w na funkcjonowanie ca쿮go organizmu. Aby wszystko przebiega쿽 prawid쿽wo przysadka mzgowa wydziela TSH. Mimo 풽 medycyna dok쿪danie ustali쿪 normy TSH, to sztywne trzymanie si norm nie zawsze jest s퀅szne.

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

Zmiany nowotworowe w obrbie tarczycy zdarzaj si stosunkowo rzadko. Szacuje si, 풽 stanowi zaledwie jeden procent wszystkich diagnozowanych nowotworw z쿽턫iwych. Zatem, jakie s objawy raka tarczycy, jak go zdiagnozowa i jak wygl켨a leczenie?

Na czym polega autoimmunologiczne zapalenie tarczycy?

Na czym polega autoimmunologiczne zapalenie tarczycy?

hormonu jest wy퓋zy ni przewiduj normy, wwczas oznacza to niedoczynno뜻 tarczycy. I tutaj pojawiaj si nastpne kwestie: taki stan rzeczy u osoby doros쿮j mo풽 wskazywa na to, 풽 pacjent jest chory na chorob Hashimoto – je턫i nie mia operacji na tarczyc, nie za퓓wa lekw, ktre powoduj

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

tarczycy? Wyniki bada Zaobserwowanie u siebie powy퓋zych symptomw nie 턻iadczy jeszcze na 100% o nadczynno턢i tarczycy. Dopiero gdy poziom hormonw fT3 albo fT4 znacz켧o przekracza ustalon norm, a mo퓆a by pewnym, 풽 mamy do czynienia w쿪턭ie z t chorob. Aby postawi precyzyjn diagnoz, konieczne

Badanie ft4 - co pozwala okre턫i?

Badanie ft4 - co pozwala okre턫i?

tak풽 formie wolnej (fT4). Je턫i lekarz podejrzewa, 풽 dolegliwo턢i zdrowotne mog mie zwi콄ek z wadliw prac tarczycy, zwykle zleca podstawowe badanie poziomu TSH - jednak mimo wyniku w normie, mo풽 okaza si, 풽 to jednak tarczyca jest winowajc zaburze pracy organizmu. Dlatego dodatkowo warto

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

pierwiastkiem, ktrego niedobr zwiksza ryzyko guzw tarczycy. To rwnie mo풽 ci zainteresowa: Biopsja tarczycy - co nale퓓 o niej wiedzie Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie? TSH - normy. Co oznacza TSH poni풽j i powy풽j normy? P퀉n Lugola - zastosowanie i dawkowanie

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

si o niedoczynno턢i tarczycy. Nowa norma dla kobiet w ci굻y lub tych dopiero planuj켧ych za쿽풽nie rodziny nie powinna by wy퓋za ni 2,5 mj/l. Jej przekroczenie wymaga natychmiastowego leczenia jedynie w przypadku tych pierwszych. U pozosta퀉ch pa, aby unikn길 k쿽potw w przysz쿽턢i, nale퓓

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca?

: 1.28ng/dl - normy: 0.8 - 1.7; FT3: 3.73pg/ml - normy 2.6 do 5.1. Oprcz objaww ze strony serca mam zmienne nastroje, depresje i w nocy jak 턯i mam sucho뜻 nosa, 풽 a piecze czasami. Morfologia, CRP w normie. Prosz o interpretacj, czy jest jakie podejrzenie tarczycy?Wyniki bada hormonalnych

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Choroby tarczycy?

Bardzo prosz o pomoc w interpretacji moich wynikw badania krwi: TSH 1,5665ulU/ml (norma: 0,35-4,94), FT3 3,53pg/ml (norma; 1,71-3,71), FT4 1,31ng/dl (norma: 0,70-1,48), T4 11,1ug/dl (norma:4,9-11,7). Czy powinnam te wykona badanie przeciwcia tarczycowych?Nie mo퓆a interpretowa bada

Niedoczynno뜻 tarczycy?

robi쿪m badania okresowe przyjcia do pracy robi켧 zdjcie RTG klatki piersiowej okaza쿽 si ze mam powikszone serce lecz mie턢i si w granicy normy wtedy zbagatelizowa쿪m to ale teraz zastanawiam si, czy s to objawy jakie powa퓆ej choroby ni tylko niedoczynno뜻 tarczycy?Wikszo뜻 wystpuj켧ych

USG tarczycy

zastawki mitralnej Bardzo prosz o odpowied.Opisywane przez Pani dolegliwo턢i s objawami charakterystycznymi dla niedoczynno턢i tarczycy, jednak poziom st轅enia TSH w surowicy znajduje si w granicy normy. Warto wic wykona dodatkowe badania oceniaj켧e st轅enie hormonw tarczycy w surowicy (T3 i T4

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

tarczyca ujawni쿪 to szukam w niej przyczyn. Ale mo풽 czego nie dostrzegam. Nigdy tak nie mia쿪m i wola쿪bym, by mi to wrci쿽 do normy , bo chci z wiekiem uros퀉 A teraz raptem zonk ?

Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

by쿽 super. A od jakiego miesi켧a energia jest, waga spada , badania super bo tsh w normie 1.7, ale libido masakrycznie spad쿽. Czuje si jak zamro퓇na, nie mam takiej przyjemno턢i z seksu , orgazm jest ale nie taki jak trzeba. W zwi콄ku wszystko ok, ch쿽p si stara itp. Bior od lat tabletki

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

Dziki ? na razie sprbuje wyluzowa i poczeka. Jak si nie zmieni to bdzie trzeba co zadzia쿪.

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

Hmm, no rzeczywi턢ie dziwne, bo zazwyczaj jak tsh wraca do normy, to i libido jest lepsze. Mi si poprawi쿽, wic niestety nie pomog, mo풽 kto inny co podpowie.

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

U mnie nie mialo zwiazku z tsh, ani z eutyroksem. Predzej zrzucilabym to na anty, albo po prostu taki okres i trzeba przeczekac.

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

No w쿪턭ie i ft3 i ft4 te jest ok . I Anty rwnie. Po miesi켧u brania libido super by쿽 A w쿪턭ie jako od miesi켧a znowu 펚e. Dlatego si zastanawiam , by zrobi mo풽 badania i sprawdzi. Ale czy co oprcz tsh, ft3 i 4 i Anty bada? Mo풽 jakie suplementy wspomog?

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

Co prawda o takich objawach przy tarczycy nawet nie czyta쿪m, ale tsh przy suplementacji hormonw nie mwi wszystkiego. Wa퓆iejsze jest ft3 i ft4. Wikszo뜻 znanych mi osb czuje si lepiej maj켧 podczas leczenia tsh du퓇 ni퓋ze, zwykle niby wskazuj켧e na nadczynno뜻. Od kilku lat bior inne leki

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

Mo풽 masz racj . Wola쿪bym z tabletek nie rezygnowa bo to wygoda. Mo풽 jak bd u gina to zapytam. Z partnerem si naprawd dobrze uk쿪da i to on szuka sposobw by mi by쿽 dobrze, do tej pory si to sprawdza쿽 풽 by쿽. A teraz jest tako ale to bez r璨nicy czy ja sobie to dobrze zrobi sama czy o

Re: Tarczyca wrci쿪 do normy A libido spad쿽

Zacznij uprawia sport. Wszystko co wymaga fizycznego wysi쿸u, podnosi puls i poprawia kr굻enie wp퀉wa dobrze na libido. I nie wyklucza쿪bym a tak szybko wp퀉wu tabletek antykoncepcyjnych. Wiele z nich obni풹 libido dopiero po d퀅퓋zym czasie, a skoro jak piszesz, bierzesz je od lat, to niewyklucz

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!