Wszystko o:

tarczyca 3 generacja

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Eliza Dolecka

Chcesz wreszcie schudn길? Upewnij si, 풽 jeste zdrowy. Nadmiar kilogramw bywa skutkiem konkretnej choroby

Chcesz wreszcie schudn길? Upewnij si, 풽 jeste zdrowy. Nadmiar kilogramw bywa skutkiem konkretnej choroby

Odchudzanie nie da oczekiwanych rezultatw, gdy wa퓓sz za du퓇 nie tylko z powodu braku ruchu i nadmiaru kalorii. Wiele ukrytych problemw ze zdrowiem utrudnia lub wrcz uniemo퓄iwia efektywn utrat wagi.

Migotanie przedsionkw: objawy, leczenie, przyczyny

Migotanie przedsionkw serca to najczstszy przypadek arytmii. Taka przypad쿽뜻 jest niezmiernie niebezpieczna - mo풽 prowadzi do udaru niedokrwiennego mzgu, do niepe쿻osprawno턢i, a nawet 턬ierci.

Choroby, ktre prowadz do oty쿽턢i

Wiadomo, 풽 nadwaga zwiksza ryzyko wyst켺ienia wielu schorze. Bywa jednak i odwrotnie: konkretne problemy zdrowotne sprawiaj, 풽 nie mo풽sz schudn길, a nawet grozi ci niebezpieczna dla 퓓cia oty쿽뜻. Zesp車 Cushinga, policystycznych jajnikw, niedoczynno뜻 tarczycy, niedobr chromu, etc. - bez leczenia pierwotnej przyczyny wikszo턢i takich k쿽potw odchudzanie nie przyniesie oczekiwanych efektw.

Problemy ze snem

Problemy ze snem

bezsenno뜻. Dwa razy cz沅ciej cierpi na ni kobiety ni m轅czy펝i. Bia쿮 noce Ka풼emu zdarza si od czasu do czasu nieprzespana noc. Ale to 풹den dramat. Je턫i jednak mamy 3-4 "bia쿮" noce w tygodniu i ma to miejsce w ci켫u co najmniej trzech kolejnych tygodni - jest to ju bezsenno뜻 przewlek쿪

UK쥱D KRWIONO쪵Y (KR’ENIA) - budowa, funkcje i najczstsze choroby

UK쥱D KRWIONO쪵Y (KR’ENIA) - budowa, funkcje i najczstsze choroby

najcz沅ciej jest nadci턭ienie ttnicze. Wed퀅g szacunkw cierpi na nie oko쿽 1/3 populacji. Mwimy o nim wtedy, gdy przynajmniej w dwch pomiarach, dokonywanych podczas dwch r璨nych wizyt u lekarza, ci턭ienie ttnicze jest wy퓋ze lub rwne 140/90 mm Hg. W wikszo턢i przypadkw (ok. 90-95%) jest to tak zwane

Impotencja

Impotencja

. Chocia minimalna czsto뜻 wyst켺ienia dysfunkcji erekcji jest sta쿪 i wynosi 17% wewn켾rz uwzgldnionego przedzia퀅 wiekowego, u najstarszych m轅czyzn prawdopodobiestwo wyst켺ienia dysfunkcji erekcji ca쿸owitej jest 3 razy wiksze ni u najm쿽dszych. Inne badania stwierdzi퀉 prawdopodobny wzrost

Depresja: ka풼ego dnia po lek na depresj siga milion Polakw

Depresja: ka풼ego dnia po lek na depresj siga milion Polakw

ostatnim czasie eksperci zwracaj szczegln uwag na jeszcze jeden problem - to, 풽 depresja jest czstym towarzyszem wielu innych schorze, np. nowotworw, cukrzycy, padaczki, stwardnienia rozsianego, choroby tarczycy, w켾roby czy nerek. Z powodu depresji cierpie mog te chorzy po udarze mzgu i zawale

Walka z depresj, czyli jak opanowa "z쿮" my턫i

Walka z depresj, czyli jak opanowa "z쿮" my턫i

nie ma pojcia czego, bo jego lk jest irracjonalny. Objawy somatyczne depresji powoduj, 풽 pacjenci s켨z, i s powa퓆ie chorzy: na tarczyc, serce czy mo풽 maj nowotwr. Odwiedzaj wianuszek lekarzy specjalistw, robi dziesi켾ki bada, z ktrych wynika jednak, 풽 s zdrowi. Ale poniewa nadal

tarczyca

mam wynik TSH,jest taki TSH-III 3-964uIU/ml N: 0,24-4,2 czy to dobry wynik

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Tarczyca wyniki

.. Zrobi쿪m ostatnio badania krwi, lekarz powiedzia, 풽 sa dobre. Mnie zastanawia wynik Immunochemi tj: TSH 3 generacja - 6,17uIU/m1 (z.Ref:0,27-4,20). FT3 - 3,41pg/ml i FT4 1,0ng/dl. Lekarz zauwa퓓l jedynie w przypadku ci굻y musia쿪bym bra jakie tabletki przy takiej warto턢i TSH. PROSZE O OPINIE CZY

Niedoczynno뜻 tarczycy?

przyspieszy쿽 by퀉 to do뜻 rzadkie objawy trwaj켧e zaledwie kilka sekund do minuty najd퀅풽j mimo i w tym czasie nie wykonywa쿪m 풹dnego wysi쿸u fizycznego ale w ostatnim czasie pojawiaj si coraz cz沅ciej 3-4 razy w tygodniu nawet kilka razy dziennie postanowi쿪m zmierzy ci턭ienie w czasie kiedy mia쿪m

Czy to na pewno nadczynno뜻 tarczycy?

W 2007 r endokrynolog stwierdzi u mnie nadczynno뜻 tarczycy. Wyniki TSH 0,033, ft3 5,43, usg pp 31x27x59 pl 21x15x46 ognosko pp 21x34 m. Wizyty kontrolne bez lekw. W 03/2010 podano mi jod 131. Badania z 08/2012 wap ca쿸owity 2,4, TSH 3 generacja 0,010, FT 4 11,13. Tyle wyniki ale ja nie mog

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Interpretacja wynikw tsh ft4

Witam, bardzo prosz o interpretacj moich wynikw: M轅czyzna 22 lat, ma쿽 aktywny TSH -Tyreotropina trzeciej generacji (L69) 3,910 ?IU/ml FT4 -Wolna tyroksyna (O69) 1,54 ng/dl P/c anty - TPO 15,1 IU/ml Od d퀅퓋zego czasu nie najlepiej si czuj moje objawy to: -chudnicie, jeszcze ponad rok

endokrynolog - jakie badania zanie뜻 na wizyt

: TSH Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) FT4 Wolna tyroksyna (FT4) (O69) FT3 Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) ATPO P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) ATG P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) milego dnia!

Niedoczynno뜻? prosze o rade

Witam.... kochani trafilam z corka lat 7 na bilans. Corka wagowo i wzrostowo ponizej 3 centyl, wzrost 112 i waga 18,5 kg. Przy rozmowie z pediatra wyniklo ze dostalam skierowanie na badania morfologi i tsh . Wynik z 4 kwietnia tsh generacja 5.290 wartosci referencyjne 0.280-4.300 dostaam

wyniki tarczycowe - prosz o rzucenie okiem :)

Moje wyniki z dzisiaj: FT3: 6,14 (norma 3,8 - 6,6) - 58,17% FT4: 11,67 (norma 7,86 - 14,41) - 83,57% TSH 3-cia generacja 2,417 (norma 0,38 - 5,33) anty-TG < 0,9 norma (0 - 4) anty-TPO 0,70 (norma 0 - 9) USG: PP 16 x 14 x 40mm LP 18 x 15 x 41mm Brak zmian ogniskowych Objto뜻 z

Re: Prosz o interpretacj wynikw hormonw tarcz

3 generacji: 5.06{+] 0.400 4.000 max ft3 3.26 1.50 4.10 max ft4 1.26 0.89 1.76 max anty TPO 10 0.00 35.00 max USG z 13/08/2015: tarczyca

Wyniki niby w normie ale wysoko

Dostalam wyniki i Ft3 oraz Ft4 sa w normie lecz martwi mnie ze niewiele brakuje do jej przekroczenia.. Czy ktos mial podobne i pomimo tego kontynuowal diagnostyke tarczycy? Wyniki : TSH 3 generacji : 1,76 ( wartosci referencyjne: 0,27 -4,2 ) FT3 : 3,47 ( wartosci referencyjne: 2,00- 4

Poprosz o interpretacj wynikw. Hashimoto?

Witam, jestem kobiet, mam 26 lat, nie mam dzieci. W ostatnim czasie przyty쿪m ok 8 kg. Postanowi쿪m zrobi badania krwi. TSH wysz쿽: 4,612 ulU/ml (norma: 0,55 - 4,78) FT4: 11,92 pmol/l (norma: 7,86 - 14,41) Zrobi쿪m rwnie USG tarczycy: Prawy p쿪t: 47x12x16mm obj. 4,7 cm3 Lewy p쿪t: 44x10x15mm

Niedoczynno뜻 ? 7 latka prosze o rade

Witam.... kochani trafilam z corka lat 7 na bilans. Corka wagowo i wzrostowo ponizej 3 centyl, wzrost 112 i waga 18,5 kg. Przy rozmowie z pediatra wyniklo ze dostalam skierowanie na badania morfologi i tsh . Wynik z 4 kwietnia tsh generacja 5.290 wartosci referencyjne 0.280-4.300 dostaam

Pro턡a o interpretacj wynikw. 25 lat i co dalej?

lekarza chcia쿫ym Was prosi o ich interpretacj gdy nie znam si na tym:/ TSH 3-generacji 0.877 norma od 0.400-4.000 FT3 4,02 norma od 2.6-5.4 FT4 1.27 norma od 0.7-1.6 P/ciala anty-TPO 2.0 norma od 0.0-8.0 P/ciala anty-TG 64.8 norma od 0.0-18.0 Bed mega wdziczny za udzielenie jakiejkolwiek

Re: Ma쿪 tarczyca 6 ml a Hashimoto?

/ml N > ormy: < 10 niedobr, 10-30 poziom niewystarczaj켧y > Ferrytyna - 37,4 ng/ml > Norma: 10 ? 291 ng/ml to s niskie poziomy. Ja na pewno zacz怨abym uzupe쿻ia niedobory. > Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!