Wszystko o:

tarczyca a alkohol

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

wizu

P퀉n Lugola - zastosowanie i dawkowanie

P퀉n Lugola - zastosowanie i dawkowanie

P퀉n Lugola na pewno wikszo턢i osb kojarzy si z przede wszystkim z katastrof atomow w Czarnobylu. Jest to jak najbardziej s퀅szne skojarzenie, poniewa chroni on przed wnikaniem radioaktywnych izotopw do tarczycy. Z tego powodu, w krajach, w ktrych znajduje si elektrownia atomowa, pojawia si oczekiwanie, aby p퀉n Lugola by powszechnie dostpny.

Znana modelka o chorobie Hashimoto. "P쿪ka쿪m, bo moje cia쿽 odmawia쿽 pos퀅szestwa"

O chorobie Hashimoto coraz g쿽턭iej - g쿽s na ten temat zabra쿪 rwnie Marta Dyks, modelka i, jak sama siebie nazywa, "dziewczyna Hashimoto".

Ko쿪tanie serca - objawy, przyczyny, leczenie

Ko쿪tanie serca to bardzo czsty objaw przy rozmaitych dolegliwo턢iach. Jest ono zwi콄ane z uczuciem przyspieszonej pracy serca. Objawia si ono rozmaicie: nadmiernym biciem serca, zbyt du엽 ilo턢i uderze na minut, zmienion ilo턢i uderze serca. Warto uda si z tak dolegliwo턢i do lekarza i dowiedzie si, co faktycznie nam dolega.

HCV - objawy pozaw켾robowe

HCV - objawy pozaw켾robowe

trombocytw bardzo czsto ma zwi콄ek z uszkodzeniem w켾roby. Niejednokrotnie pojawia si u tych chorych, u ktrych zacz怨a rozwija si ju marsko뜻 w켾roby. Choroby tarczycy Zaka풽nie HCV czsto wsp車istnieje z zaburzeniami czynno턢i tarczycy, zw쿪szcza z jej niedoczynno턢i . Dlaczego te schorzenia si

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

alkoholu. Szacuje si, 풽 spo퓓wanie alkoholu potrafi czasowo obni퓓 metabolizm o 70 proc. Co robi? Ogranicz spo퓓cie alkoholu: innej rady nie ma.Zwracaj te baczn uwag na inne proste cukry w twojej diecie, czyli te pochodz켧e g농wnie ze s쿽dyczy i wypiekw. Pijesz, bo lubisz? A mo풽

Tabletki Hydrominum - sk쿪d, efekty, opinie

Tabletki Hydrominum - sk쿪d, efekty, opinie

si obrzkw; Spo퓓wanie nadmiaru alkoholualkohol dzia쿪 odwadniaj켧o, w zwi콄ku z czym przyjmowane p퀉ny s zatrzymywane w organizmie; Zachwiania rwnowagi hormonalnej – wahania poziomu hormonw, midzy innymi w trakcie cyklu miesi켧zkowego, a zw쿪szcza wzrost poziomu estrogenw w

Cholesterol normy

Cholesterol normy

mzgu. Podwy퓋zony poziom cholesterolu wystpuje g농wnie u osb oty퀉ch, nadu퓓waj켧ych alkoholu , pal켧ych papierosy oraz u tych, ktrych aktywno뜻 fizyczna jest bardzo ma쿪 lub zerowa. Za niski cholesterol Zbyt ma쿮 st轅enie cholesterolu rwnie bywa niebezpieczne. Niski poziom mo풽 oznacza

Typy brzuchw: jaki masz ty i co za to odpowiada?

Typy brzuchw: jaki masz ty i co za to odpowiada?

t퀅szcz jest trawiony i przyswajany, u osoby pij켧ej przerzuca si na pozbywanie si toksyn z alkoholu. Szacuje si, 풽 spo퓓wanie alkoholu tymczasowo obni풹 metabolizm o 70 proc. Brzuch wzdty Brzuch widocznie odstaje. Przybiera kszta퀃 muffina lub ko쿪 ratunkowego. Jest twardy w dotyku, a w 턳odku

Dro풼풹ki - przyczyny i objawy

Dro풼풹ki - przyczyny i objawy

u퓓wek, w tym narkotykw zbyt du풽 ilo턢i alkoholu stres, niew쿪턢iwa dieta (du퓇 cukrw) uszkodzenie skry spowodowane oparzeniami  cukrzyca, choroby tarczycy  nowotwory, HIV i inne choroby, os쿪biaj켧e uk쿪d odporno턢iowy.  Czym leczy dro풼풹ki?  Dro풼풹ki bardzo "lubi"

Mg쿪 mzgowa: taka choroba nie istnieje, ale zesp車 dolegliwo턢i - owszem. Co to i kiedy wystpuje?

Mg쿪 mzgowa: taka choroba nie istnieje, ale zesp車 dolegliwo턢i - owszem. Co to i kiedy wystpuje?

czy alkoholu. Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Encefalopatia, tasiemiec... a mo풽 tocze? Wystpowanie mg퀉 mzgowej mo풽 wi콄a si z r璨nymi chorobami. Trudno stosowa tu twarde kryteria, poniewa - jak ju wspomnieli턬y - sama obecno뜻 mg퀉 jest ci轅ka do uchwycenia, a diagnoza opiera si na

Niedoczynno턢 tarczycy a alkohol

Mam zdiagnozowana niedoczynno뜻 tarczycy. Bior Euthyrox N 50 i nic to nie pomaga. Czsto odczuwam "턢iskanie" klatki piersiowej, ko쿪tanie serca przez co ca낢 noc nie mog spa. Co zrobi? Mam jeszcze pytanie, czy alkohol bior켧 ten lek i maj켧 niedoczynno뜻 tarczycy jest zabroniony? Pytam

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza.Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia wz농w ch쿽nnych.

Nadmierna potliwo뜻 poranna

poranku mo풽 by zwi콄ana z wieloma czynnikami. Czsto spowodowana jest spaniem w ciep퀉ch pomieszczeniach, stosowaniem u퓓wek (alkohol, kofeina), spo퓓waniem pikantnych potraw, nadmiernym stresem czy zwi콄any jest z innymi chorobami (nadczynno뜻 tarczycy, cukrzyca powik쿪na polineuropati).Jednak w

Serce hiperkinetyczne, a wysoki puls

tachykardia nie jest spowodowana jakim innym zaburzeniem lub chorob. W턳d najczstszych przyczyn tachykardii s m.in. nadczynno뜻 tarczycy, niedokrwisto뜻, zaburzenia elektrolitowe, kofeina, alkohol, tyto. Pani lekarz rodzinny mo풽 zleci podstawowe badania pozwalaj켧e wykluczy pozasercowe przyczyny

Wydalanie wapnia ponad norm

Dobowe wydalanie wapnia ponad norm. Moje badania to TSH w normie, PTH w normie, wap we krwi w normie, wap jonizowany 1,12 moj wynik 1,13 powy풽j normy, witamina d poni풽j normy, reszta bada aspat, alat, ggtp, ldl, hdl, cholesterol, cukier, ob, morfologia dobre. USG tarczycy przytarczyc

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Czy to niedoczynno뜻?

Zapomnia쿪m doda 풽 w ostatniej ci굻y 5 lat temu ujawnily mi si jakie plamy rumieniowe na dekolcietwarzy i szyi pokazuj si one ze zdenerwowania i po wypiciu alkoholu. Mo풽 to nieistotne ale moja mama maj켧a guzki zimne na tarczycy i kiedy w przesz쿽sci leczona na nadczynno뜻 tez takie plamy

Re: dieta IF, czyli g쿽dwka przerywana

alkohol- i nic. Zero. Null. Nawet p車 cholernego grama mniej, nawet pl centymetra szczuplej, 풽by by쿪 jaka zachta. Jem mniej- nic. Jem wicej, ale regularnie- nic. Testowa쿪m tarczyc i niby ok, ale zimno, zmczona, a ostatnio nawet puchn (widz po pier턢ionkach, nagle zrobi퀉 mi si takie

Ci턭ienie 133/95 mam si ba?

alkoholu, nie mam nadwagi, nie mam problemw z tarczyc (robi쿪m niedawno badania), wyniki krwi idealne, wszystko w normie, ginekolog zachwycony moimi jajnikami i endometrium ;) jedyne co to od zawsze chrapi i to mocno. Oraz mam niedomykalno뜻 zastawki mitralnej, wrodzon ale niedu엽. I뜻 gdzie? Leczy

Re: Nie lubi sportu - co z tym zrobi?

kobiet, niezbyt szczup퀉ch i sprawnych, ale ogarniaj켧ych si samodzielnie. Dodatkowo mam jak굡 niedomykalno뜻 zastawki, tachykardi i problemy z tarczyc. Nigdy, nawet jako szczup쿮 dziecko i p撰niej m쿽da osoba, nie mog쿪m chodzi po grach, biega ani wykonywa intensywnego wysi쿸u. Ty zacz怨am

Re: czerwona skora dekoltu

Odstaw ca쿸owicie alkohol, zbadaj tarczyc i kr굻enie. Je턫i wszystko ok id do dermatologa.

Re: Letrox 50, kilka pyta ;)

Witaj, Tyroksyna nie powoduje tycia, raczej odwrotnie, ale trzeba miec dobrze dobrana dawke, tak aby h. tarczycy byly dostatecznie wysoko. Tycie spowodowane jest najczesciej rozregulowany wydzielaniem insuliny (insulinoopornosc/hiperinsulinizm), ktore czesto wystepuje przy problemach z tarczyca

papierosy a skra

-duzo-bardziej-szkodliwe-dla-skory-twarzy-niz-przypuszczano Opuchlizna, obrzk to nadmierne gromadzenie si p퀉nu ? g농wnie wody ? w organizmie. Przes켧za si ona z uk쿪du kr굻enia i zbiera w tkankach. Przyczyn jest mnstwo: alergia, infekcja, odwodnienie, kac po alkoholu, zmiany hormonalne, choroba nerek, tarczycy i kilka innych

Re: RATUJCIE - prosz sprawdzi moje wyniki....

Nie masz anemii? Alkohol? Bez 풽laza tarczyca pracowa nie bdzie jak trzeba...

Re: Tarczyca - hilfe!

, alkohol, ci굻a i spirala si nakrca쿪. I cho czujesz si dobrze to tarczyca wida 풽 cierpi. co do diety - je턫i uszczelnimy jelita np. bia쿸a soi nie bd przenika przez barier mzg krew i nie bd mia퀉 dla tarczycy znaczenia. To leptynoopornosc ca퀉 czas wkurza tarczyce...A to 풽 nie jesz psianek i

Re: o diagnoze online poprosz

I to jest, moja droga, tarczyca. Musisz leczy porz켨nie, nie byle jak. I takie maj by wyniki. Ci켫oty do jednakowego, bylejakiego, przyjemnego (alkohol, cukier) 풹rcia to tarczyca i problemy powi콄ane. Puchnicie, wywalony brzuch, w쿽sy, paznokcie - ksi굻kowy przyk쿪d 퓄e ogarnitego

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!