Wszystko o:

tarczyca a alkohol

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Magdalena Rudnik

Znana modelka o chorobie Hashimoto. "P쿪ka쿪m, bo moje cia쿽 odmawia쿽 pos퀅szestwa"

Znana modelka o chorobie Hashimoto. "P쿪ka쿪m, bo moje cia쿽 odmawia쿽 pos퀅szestwa"

O chorobie Hashimoto coraz g쿽턭iej - g쿽s na ten temat zabra쿪 rwnie Marta Dyks, modelka i, jak sama siebie nazywa, "dziewczyna Hashimoto".

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

Na kszta퀃 brzucha wp퀉waj nie tylko indywidualne r璨nice anatomiczne, ale te sposb od퓓wiania i styl 퓓cia. Za jego wygl켨 mog odpowiada b녠dy, ktre sama pope쿻iasz, ale tak풽 choroby. By pokona problemy, choby pozby si niechcianego t퀅szczyku, warto zna przyczyn i optymalne rozwi콄anie. Znajd swj typ i dowiedz si, jak troszczy si o taki brzuch

Cholesterol normy

Cholesterol to organiczny zwi콄ek chemiczny niezbdny organizmowi cz쿽wieka do prawid쿽wego funkcjonowania. Bez niego synteza hormonw czy niektrych witamin nie by쿪by mo퓄iwa.

Typy brzuchw: jaki masz ty i co za to odpowiada?

Typy brzuchw: jaki masz ty i co za to odpowiada?

t퀅szcz jest trawiony i przyswajany, u osoby pij켧ej przerzuca si na pozbywanie si toksyn z alkoholu. Szacuje si, 풽 spo퓓wanie alkoholu tymczasowo obni풹 metabolizm o 70 proc. Brzuch wzdty Brzuch widocznie odstaje. Przybiera kszta퀃 muffina lub ko쿪 ratunkowego. Jest twardy w dotyku, a w 턳odku

Trjglicerydy - czym grozi ich podwy퓋zony poziom? Przyczyny nadmiaru i badanie trjglicerydw

Trjglicerydy - czym grozi ich podwy퓋zony poziom? Przyczyny nadmiaru i badanie trjglicerydw

trjglicerydw to: choroby metaboliczne ( hiperlipidemia , cukrzyca ), oty쿽뜻, nadmierne spo퓓wanie alkoholu, niewydolno뜻 nerek, niedoczynno뜻 tarczycy , dna moczanowa , zapalenie trzustki , ci굻a, lipodystrofia (zanik lub upo턫edzenie budowy tkanki t퀅szczowej), akromegalia , tocze rumieniowaty trzewny

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

Dieta trzech minera농w - trzymaj wag w ryzach

niedostatecznego metabolizmu glukozy, a wreszcie cukrzycy . Czsto jednak osoby cierpi켧e na niedobr chromu przede wszystkim s przygnbione, dra퓄iwe, cierpi na bl g쿽wy, maj ochot na alkohol. I w ich przypadku konsekwencj s problemy z przemian materii, w tym przyswojeniem bia쿸a. Sporo chromu

Insulinooporno뜻 - kiedy organizm nie dogaduje si z insulin. Objawy, diagnostyka i leczenie insulinooporno턢i

Insulinooporno뜻 - kiedy organizm nie dogaduje si z insulin. Objawy, diagnostyka i leczenie insulinooporno턢i

tarczycy czy pierwotna nadczynno뜻 przytarczyc . Na rozwj insulinooporno턢i wp퀉waj rwnie inne czynniki. Im wicej lat, tym wy퓋ze ryzyko tej dolegliwo턢i. Na insulinooporno뜻 cz沅ciej choruj m轅czy펝i. Rozwojowi zaburzenia sprzyja te niewielka aktywno뜻 fizyczna, nieodpowiednia, wysoko kaloryczna

Hipercholesterolemia rodzinna: objawy, diagnoza, leczenie

Hipercholesterolemia rodzinna: objawy, diagnoza, leczenie

(m.in. inhibitorw, lekw moczopdnych czy glikortykosteroidw). Niejednokrotnie pojawia si wraz z innym schorzeniem: chor tarczyc, zespo쿮m nerczycowym b켨 zaburzeniem pracy w켾roby. Hipercholesterolemia rodzinna: objawy Do najbardziej charakterystycznych objaww choroby nale퓓 znaczny wzrost

WORKI POD OCZAMI - niekoniecznie objaw zmczenia

WORKI POD OCZAMI - niekoniecznie objaw zmczenia

oczywista? Bywa, 풽 otoczenie ma racj i przyczyn workw oraz cieni pod oczami jest niehigieniczny tryb 퓓cia. Odwodnienie (nawet niewielkie, objawiaj켧e si tylko pragnieniem), nadmiar s쿽ca i papierosw, a tak풽 soli w diecie, niewyspanie czy przedawkowanie alkoholu, a nawet zbyt gor켧a k켺iel - to

Poliuria (wielomocz)

Poliuria (wielomocz)

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Najbardziej prozaiczna przyczyn wielomoczu s przyjmowane p퀉ny. Za wzmo퓇n produkcj uryn mo풽 odpowiada picie du풽j ilo턢i kawy, herbaty b켨 alkoholu, a przede wszystkim zawarta w nich kofeina. Podobna reakcje organizmu mo풽 wywo쿪 tak풽 niska temperatura lub

Niedoczynno턢 tarczycy a alkohol

Mam zdiagnozowana niedoczynno뜻 tarczycy. Bior Euthyrox N 50 i nic to nie pomaga. Czsto odczuwam "턢iskanie" klatki piersiowej, ko쿪tanie serca przez co ca낢 noc nie mog spa. Co zrobi? Mam jeszcze pytanie, czy alkohol bior켧 ten lek i maj켧 niedoczynno뜻 tarczycy jest zabroniony? Pytam

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza.Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia wz농w ch쿽nnych.

Nadmierna potliwo뜻 poranna

poranku mo풽 by zwi콄ana z wieloma czynnikami. Czsto spowodowana jest spaniem w ciep퀉ch pomieszczeniach, stosowaniem u퓓wek (alkohol, kofeina), spo퓓waniem pikantnych potraw, nadmiernym stresem czy zwi콄any jest z innymi chorobami (nadczynno뜻 tarczycy, cukrzyca powik쿪na polineuropati).Jednak w

Serce hiperkinetyczne, a wysoki puls

tachykardia nie jest spowodowana jakim innym zaburzeniem lub chorob. W턳d najczstszych przyczyn tachykardii s m.in. nadczynno뜻 tarczycy, niedokrwisto뜻, zaburzenia elektrolitowe, kofeina, alkohol, tyto. Pani lekarz rodzinny mo풽 zleci podstawowe badania pozwalaj켧e wykluczy pozasercowe przyczyny

Wydalanie wapnia ponad norm

Dobowe wydalanie wapnia ponad norm. Moje badania to TSH w normie, PTH w normie, wap we krwi w normie, wap jonizowany 1,12 moj wynik 1,13 powy풽j normy, witamina d poni풽j normy, reszta bada aspat, alat, ggtp, ldl, hdl, cholesterol, cukier, ob, morfologia dobre. USG tarczycy przytarczyc

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Tarczyca - hilfe!

, alkohol, ci굻a i spirala si nakrca쿪. I cho czujesz si dobrze to tarczyca wida 풽 cierpi. co do diety - je턫i uszczelnimy jelita np. bia쿸a soi nie bd przenika przez barier mzg krew i nie bd mia퀉 dla tarczycy znaczenia. To leptynoopornosc ca퀉 czas wkurza tarczyce...A to 풽 nie jesz psianek i

Re: Letrox 50, kilka pyta ;)

Witaj, Tyroksyna nie powoduje tycia, raczej odwrotnie, ale trzeba miec dobrze dobrana dawke, tak aby h. tarczycy byly dostatecznie wysoko. Tycie spowodowane jest najczesciej rozregulowany wydzielaniem insuliny (insulinoopornosc/hiperinsulinizm), ktore czesto wystepuje przy problemach z tarczyca

Re: czerwona skora dekoltu

Odstaw ca쿸owicie alkohol, zbadaj tarczyc i kr굻enie. Je턫i wszystko ok id do dermatologa.

Re: Interpretacja wynikw

Nie pij alkoholu i nie stosuj antykoncepcji hormonalnej, jestem na diecie 1100 kalorii i napewno jest w niej du퓇 b쿽nnika, prolaktyna bada쿪m i mieszcz si w normach a w przysz퀉m tygodniu robi USG tarczycy bo endokrynolog wyczu guz,napewno bardzo chce mi si ca퀉 czas pi, wypijam ok.2

Re: Migrena z aur. Jestem w kropce

Aura wynika z kurczu naczy, alkohol dzia쿪 rozkurczowo. Ca퀉 czas si nosz z tym 풽by wyprbowa ten sposb. 즑twy, prosty tylko 풽 jak ju si napijesz jest problem z wziciem lekw. -- mj w켾ek:

Re: wyniki, wypadanie w쿽sw, Novothyral

antykoncepcyjnych, nadu퓓wanie alkoholu czy te niew쿪턢iwa dieta istotnie zaburzaj prac w켾roby. Niedostateczna praca przysadki mo풽 by spowodowana: stanem zapalnym toksynami stresem Niska praca tarczycy mo풽 by spowodowana: system autoimmunologicznym niedoborami sk쿪dnikw od퓓wczych

Co by턢ie zrobi퀉?

Wraca쿪m z biopsji tarczycy. Ciemno, pada 턭ieg z deszczem. Parking po쿽퓇ny na terenie, gdzie przez wiele lat znajdowa퀉 si mieszkania meneli, obecnie w wikszo턢i wyburzone. W ich miejscu powstaj eleganckie apartamentowce. Miejsce odludne, cho w sumie centrum miasta. Niedaleko mojego samochodu

Re: RATUJCIE - prosz sprawdzi moje wyniki....

Nie masz anemii? Alkohol? Bez 풽laza tarczyca pracowa nie bdzie jak trzeba...

Re: o diagnoze online poprosz

I to jest, moja droga, tarczyca. Musisz leczy porz켨nie, nie byle jak. I takie maj by wyniki. Ci켫oty do jednakowego, bylejakiego, przyjemnego (alkohol, cukier) 풹rcia to tarczyca i problemy powi콄ane. Puchnicie, wywalony brzuch, w쿽sy, paznokcie - ksi굻kowy przyk쿪d 퓄e ogarnitego

Re: Hashimoto Po 5 latach - nowy w켾ek

, ko쿪tanie serca, nerwowo뜻, bezsenno뜻) - ostatecznie koczy si zniszczeniem tarczycy i niedoczynno턢i. Od d퀅giego czasu mam idealnie ustawiona dawk Euthyroxu - 88 i Atenolol 50 - na wieczr - czuj si b. dobrze. Uwa풹m na diet - nie jadam ci轅kostrawnych potraw, warzywa raczej gotowane, duszone na

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!