Wszystko o:

tarczyca a morze

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

eska

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

Poniewa jest 턢i턫e zwi콄any z funkcjonowaniem tarczycy, przypisuje si mu ogromn rol. Po jod je펋zimy nad morze, zalecamy go przysz퀉m mamom i dzieciom. Zarazem pojawiaj si g쿽sy, 풽 za du퓇 go w po퓓wieniu i trzeba na niego uwa풹. Naprawd?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Choroby tarczycy s czsto przypisywane kobietom. Wielu uwa풹, 풽 niedoczynno뜻 lub nadczynno뜻 to dolegliwo턢i typowo 풽skie. Tymczasem choroby tarczycy mog tak풽 dotyka m轅czyzn. Zdarza si to rzadziej ni u kobiet, ale i tak czsto w przeliczeniu na ca낢 populacj. Panowie maj jednak tendencj do unikania lekarzy i to w쿪턭ie z tego powodu r璨norakie zaburzenia s u nich rzadko diagnozowane.

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

Kiedy wyczuwamy twarde zgrubienia pod skr w okolicach szyi, zwykle w pierwszej chwili podejrzewamy zmiany nowotworowe. W rzeczywisto턢i jednak nie wicej ni 5% zmian tego typu to rak tarczycy o charakterze z쿽턫iwym. W zdecydowanej wikszo턢i przypadkw nie wymagaj one leczenia, lecz jedynie obserwacji. Warto jednak podda si badaniom diagnostycznym, je풽li zauwa퓓my niepokoj켧e objawy lub podejrzewamy guzki tarczycy.

TARCZYCA a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

TARCZYCA a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

funkcjonowaniu wydaje si by jod , to warto latem wybra si nad morze. Skoro coraz wicej mwi si te o znaczeniu witaminy D, przyda퀉by si rwnie k켺iele s쿽neczne. Chocia brzmi kusz켧o, to spore uproszczenie. Z powodu jodowania soli kuchennej, u zdrowych osb praktycznie nie stwierdza si niedoboru

Przeciwcia쿪 anty-TPO

Przeciwcia쿪 anty-TPO

st轅enie anty-TPO zazwyczaj zwiastuje chorob Hashimoto lub Gravesa-Basedowa. Czytaj tak풽: Choroba Plummera Nadczynno뜻 tarczycy Wole Hashimoto Niedobr jodu, czyli z tarczyc nad morze Endokrynolog

Niedoczynno뜻 tarczycy

Niedoczynno뜻 tarczycy

; - utrata pamici (u starszych osb mo풽 stanowi jedyny objaw przedmiotowy niedoczynno턢i tarczycy). Czytaj tak풽: Niedobr jodu, czyli z tarczyc nad morze Kretynizm Endokrynolog Nadczynno뜻 tarczycy Zbadaj tarczyc, warto!

Jej wysoko뜻 tarczyca. Wszystko o badaniu tarczycy

Jej wysoko뜻 tarczyca. Wszystko o badaniu tarczycy

takiego stanu. Skontroluj TSH, a w razie nieprawid쿽wo턢i, wymu skierowanie do endokrynologa. Czasem warto umwi si prywatnie, zamiast czeka. Kolejki kilometrowe, czas oczekiwania zabjczy... Co z tym jodem? "Chora tarczyca? Za ma쿽 jodu w diecie, trzeba jecha nad morze lub 퀉ka suplementy"

Wci굻 nie wybra쿮 miejsca na urlop? Wybierz klimat zgodnie z zasadami balneologii

Wci굻 nie wybra쿮 miejsca na urlop? Wybierz klimat zgodnie z zasadami balneologii

wczesnym rankiem. Zadbane drogi oddechowe Zatem: nie wahaj si i ruszaj nad morze, je턫i czsto masz k쿽poty z gard쿮m i oskrzelami, jeste alergikiem, cierpisz na niedoczynno뜻 tarczycy, masz nadci턭ienie lub problemy z kr굻eniem, ale opanowane, pod kontrol lekarza. Zapytaj specjalist Nadmorski

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

wyniku nieprawid쿽wego stylu 퓓cia czy czynnikw psychologicznych od choroby. Naturalnym sposobem wspomagaj켧ym mo풽 by spo퓓wanie wikszej ilo턢i produktw bogatych w jod , ktry to wspomaga prac tarczycy , np. w postaci owocw morza czy warzyw zielonolistnych tj. szpinaku . Zainteresowany

Dekalog urlopowicza, czyli jak nie da sobie zepsu wakacji

Dekalog urlopowicza, czyli jak nie da sobie zepsu wakacji

wybierasz Zw쿪szcza, je턫i masz ma쿮 dzieci i cierpisz na choroby przewlekle, warto przekonsultowa wakacje pod k켾em medycznym. Wyjazd w gry nie jest wskazany dla nadci턭ieniowcw, je턫i masz chor tarczyc nie powinna jecha nad morze. Wicej na ten temat: Wybieramy klimat odpowiedni dla twojego

Jakie badania zrobi? Zaszkodzi mi wypad nad morze?

powolutku) z wagi 64 zesz쿪m do 54 (wzrost 164 cm) i jak na razie po 2 miesi켧ach (zaprzestania fitnessu) wa욧 tyle samo, nie tyj. Wic do czasu wyjazdu nad morze wszystko by쿽 super, po powrocie zacz怨y mi w쿪턭ie wypada w쿽sy, bole g쿽wa. Zrobi쿪m badania. Badania oglne moczu wysz퀉 mi w normie

Utajona nadczynno뜻 tarczycy

Mam problem z tarczyc lekarz nie daje mi 풹dnych lekw jestem zaniepokojona, zrobi쿪m badania: TSH : 0,126uIU/ml, Ft4: 11,81 pmol/1. Powiedzia, 풽 mam utajnion nadczynno뜻 tarczycy, mam z쿽퓇ne skierowanie na turnus rehabilitacyjny nad morzem w miesi켧u sierpniu, lekarz prowadz켧y powiedzia mi

Problem z niedoborem 풽laza

, st轅enie ferrytyny i transferryny we krwi. Powinien Pani zbada lekarz rodzinny i zebra dok쿪dny wywiad, poniewa trzeba wykluczy obecno뜻 schorze, ktre mog wywo퀉wa niedokrwisto뜻 - takich jak niedoczynno뜻 tarczycy, choroby paso퓓tnicze, choroby uk쿪dowe lub hematologiczne.Ponadto do diety, ktr

Przygotowanie do zabiegu radiojodterapii z powodu nadczynnego wola

powodzenie terapii (g농wnie w leczeniu raka tarczycy) zaleca si diet niskojodow. Polega ona na maksymalnym ograniczeniu spo퓓wania pokarmw bogatych w jod przez okres oko쿽 2 tygodni przed zabiegiem. Przede wszystkim unika nale퓓: soli i pokarmw zawieraj켧ego du엽 ilo뜻 soli, ryb morskich i owocw morza

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy a k쿽poty nad morzem i

mn gorzej. W ostatnim roku by쿪m ponownie nad morzem i czu쿪m si ca쿸iem dobrze, wcale nie gorzej ni wcze턭iej, wic chyba jednak moja teoria o "szkodliwo턢i" morza w moim przypadku upada (a mo풽 nie..?) > Co do USG obliczone ze stronki: > objto뜻 ca쿮j tarczycy: 9.69 ml > wic

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy a k쿽poty nad morzem i

nad morzem, mam silne wra풽nie, 풽 jest ze mn gorzej. Jakie pikne, klasyczne objawy niedoczynno턢i :) Pobyt nad morzem ze wzgldu na du엽 zawarto뜻 jodu nie s퀅퓓 hashimotkom, by쿽 kilka w켾kw na ten temat, poszukaj w wyszukiwarce forumowej. >W ka풼ym razie nie jestem pewna, czy powinnam

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy a k쿽poty nad morzem i

, dostpne na forum. na str 128: "W codziennej diecie nale퓓 unika spo퓓wania jodowanych artyku농w spo퓓wczych... nale퓓 unika potraw zawieraj켧ych duze ilosci jodujak wodorosty, owoce morza, algi morskie...ryby morskie - zawarty w nich jod mo풽 by zbyt du퓓m obci굻eniem dla organizmu ... " wystarczy

Re: Tarczyca a morze

Przy nadczynno턢i tarczycy zdecydownaie odradza si wyjazd nad morze (jod) -- kiedy wreszcie?..

Re: Wierzycie w z낢 energi miejsca ?

Pojad ematk - niech zbadaj tarczyc. Problemy psychosomatyczne na linii morze-gry na to wskazuj. -- 2019 Trybuna Stanu dla Andrzeja Dudy

Niedoczynno뜻 tarczycy a k쿽poty nad morzem i inne

morzem, mam silne wra풽nie, 풽 jest ze mn gorzej. W czasie miesicznych wakacji nad morzem kilka lat temu oczy spuch퀉 mi najbardziej w ca퀉m moim 퓓ciu, by퀉 tak mega spuchnite, 풽 pierwszy raz wstydzi쿪m si pokaza ludziom. Masakra. I tak codziennie. Podczas kolejnego wyjazdu nad morze 1,5 roku temu

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy a k쿽poty nad morzem i

Kiepskie wch쿪nianie w jelicie to sprawa ma퀉ch ilo턢i sokw 퓇낢dkowych spowodowanych niedoczynno턢i. Zaniedbuj켧 to kopiesz sobie grb, bdzie coraz gorzej, bd Ci leczy wszystko, tylko nie tarczyc. Jest gdzie temat o d퀅gich skutkach nieleczonej niedoczynno턢i. A z쿮 samopoczucie nad

Tarczyca a morze

zwi콄ku z t tarczyc odno턭ie tego czy mog jecha nad morze. W t sobot planowa쿪m wyjazd, a dopiero w poniedzia쿮k bd mia쿪 wynik:-( S퀉sza쿪m, 풽 przy tarczycy nie zawsze wskazany jest pobyt nad morzem. Czy kto co wie na ten temat??? PS. Co prawda wyniku nie mam, ale jak to si mwi lepiej

Re: Tarczyca a morze

Cholercia, a ja mieszkam nad morzem i mam problemy z tarczyc. Co robi?! ;) -- Niektrzy szczyc si tym, 풽 mwi to, co my턫 nie wiedz켧 o tym, 풽... nie my턫

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!