Wszystko o:

tarczyca a tycie

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

mmr

Insulinooporno뜻 - kiedy organizm nie dogaduje si z insulin. Objawy, diagnostyka i leczenie insulinooporno턢i

Insulinooporno뜻 - kiedy organizm nie dogaduje si z insulin. Objawy, diagnostyka i leczenie insulinooporno턢i

Insulinooporno뜻 czsto wywo퀅je cukrzyc typu 2. Grozi przede wszystkim osobom oty퀉m oraz genetycznie obci굻onym problemami cukrzycowymi. Insulinooporno뜻 da si leczy - g농wnie zmian trybu 퓓cia.

Przeciwcia쿪 anty-TPO

St轅enie przeciwcia anty-TPO bada si u osb z podejrzeniem choroby tarczycy. Przeciwcia쿪 te nie wystpuj we krwi zdrowej osoby, dlatego sama ich obecno뜻 w prbce oznacza k쿽poty ze zdrowiem. Jednak dopiero dok쿪dne okre턫enie ich poziomu pozwala rozpozna schorzenie.

Zagro풽nie utrat wzroku?

Mam 20 lat. Od ponad roku widz mroczki, czarne plamy przed oczami. Rok temu, kiedy zacz怨am widzie czarne plamy, by쿪m u 4 r璨nych okulistw. Stwierdzili, 풽 nie mam wady wzroku. Min교 rok i nadal widz mroczki przed oczami. Znw by쿪m u okulisty, ktry powiedzia mi to samo i wys쿪 mnie do neurologa. Lekarz rodzinny zleci mi morfologi, bo podejrzewa anemi. Okaza쿽 si, 풽 nie mam anemii, ale mam niedoczynno뜻 tarczycy. Dosta쿪m leki na tarczyc i skierowanie do neurologa. Neurolog zleci tomografi komputerow, w ktrej wysz쿽, 풽 mam torbiel pajczynwki tylnego do퀅 czaszki. Neurolog mwi, 풽 zaburzenia widzenia nie s od torbieli, a ona sama nie jest gro펝a. Neurolog, lekarz rodzinny oraz rodzice wys쿪li mnie do psychiatry. Pos퀅cha쿪m. Psychiatra podejrzewa padaczk z aur i wys쿪 mnie z powrotem do neurologa po skierowanie na eeg g쿽wy. Zdarzy쿽 mi si zemdle par razy, a przed omdleniem by쿽 mi duszno, niedobrze, s쿪bo i widzia쿪m kolorowe plamy. Potem ciemno뜻 przed oczami na kilka minut, ale drgawek nie mia쿪m. Dodam, 풽 w wieku 13 lat chorowa쿪m na anoreksj. Teraz przy wzro턢ie 165 wa욧 53kg,wic mam dobr wag i problemy z jedzeniem za sob. Coraz cz沅ciej widz obraz zamglony, a na tej mgle czarne plamy i wtedy ledwo widz na oczy. Jestem na 2. roku studiw, studiuje zaocznie pedagogik, nie pracuj. Rodzice i ca쿪 rodzina nie wierz w moje objawy. Mwi, 풽 wymy턫am sobie z braku roboty. Boj si nawet wspomnie o objawach, nie chc robi kolejnych bada. Boj si jednak, 풽 strac wzrok albo bd widzie coraz gorzej. Prosz o porad, B쥱GAM O POMOC. Dodam, 풽 ci켫le jestem zmczona i czsto boli mnie ty g쿽wy.

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

To nie moja wina, 풽 tyj i nie mog schudn길?

tycia odpowiada konkretne schorzenie, wymagaj켧e leczenia. Kiedy indziej wolniejszego metabolizmu w prosty sposb pokona si nie da. Specjali턢i przekonuj, 풽 a w 9 na 10 przypadkw przyczyny sade쿸a trzeba szuka przede wszystkim we w쿪snej kuchni i niechci do aktywno턢i fizycznej. Dodaj

UK쥱D DOKREWNY (HORMONALNY) - funkcje, budowa i najczstsze choroby

UK쥱D DOKREWNY (HORMONALNY) - funkcje, budowa i najczstsze choroby

턻iadczy takie objawy, jak: przewlek쿮 zmczenie i senno뜻, nadmierne tycie, 퀉sienie, worki pod oczami, nadmiernie przesuszona skra - zw쿪szcza na d쿽niach, 쿽kciach, kolanach i pitach, obni퓇ny nastrj, zaparcia, a czasem rwnie ble staww. Szczeglnie niebezpieczna jest pierwotna niedoczynno뜻

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

5 najpopularniejszych typw brzuchw: jaki masz ty i o czym to 턻iadczy?

? Najwy퓋zy czas na wizyt, nawet je턫i jeste pewna, 풽 nic ci nie dolega. Czytaj: Tyj przez pigu쿸 antykoncepcyjn? Zmczony czytaniem? Wersja wideo: 5 popularnych typw brzuchw. Jaki masz ty i o czym to 턻iadczy? Gdy masz brzuch tarczycowy , spowodowany niedoczynno턢i tarczycy , ca쿮

Chcesz wreszcie schudn길? Upewnij si, 풽 jeste zdrowy. Nadmiar kilogramw bywa skutkiem konkretnej choroby

Chcesz wreszcie schudn길? Upewnij si, 풽 jeste zdrowy. Nadmiar kilogramw bywa skutkiem konkretnej choroby

Zobacz: Anatomia cz쿽wieka: tarczyca "Radzenie sobie" ze stresem za pomoc jedzenia to czste (i zgubne w skutkach) zjawisko. Prowadzi do nadwagi, a ta, bd켧 펢d쿮m stresu i kompleksw, obni풹 nastrj, ktry znowu jest "leczony" jedzeniem. K車ko si zamyka. Znowu hormony

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

w stanie odmiennym i gdy karmisz piersi. Zapotrzebowanie na jod innych grup zaspokaja racjonalna dieta (z wyj켾kiem osb chorych, np. z zaburzeniami wch쿪niania). Wicej na ten temat: Choroby tarczycy, a ci굻a Dobra dieta dla zdrowych? Menu bardzo r璨norodne (nie brakuje w nim ryb i innych owocw

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tycie a choroba Hashimoto

gospodarki hormonalnej. Sugeruj w pierwszej kolejno턢i wykonanie bada kontrolnych w kierunku niedoczynno턢i tarczycy (oznaczenie poziomu TSH) i ich interpretacj wraz z lekarzem rodzinnym. Prosz si te zastanowi nad innymi przyczynami zwikszania masy cia쿪 - je턫i w czasie obozw wakacyjnych udaje si

Niedoczynno뜻 tarczycy - bardzo tyje. Co powinnam je뜻 aby unikn길 nadwagi?

Mam 40 lat i od ponad 7 miesicy przyty쿪m prawie 30 kg. Mcz si. Co powinnam wprowadzi do diety, co je뜻 aby nie przybiera na wadze? Prosz o porad

Problemy z tyciem

dawa objawy w postaci przyrostu masy cia쿪 s przede wszystkim niedoczynno뜻 tarczycy lub inne zaburzenia hormonalne (choroby przysadki lub nadnerczy). Rwnie stosowane leki mog powodowa wzrost masy cia쿪 (g농wnie leki hormonalne, w tym doustne 턳odki antykoncepcyjne a tak풽 leki psychiatryczne

Dieta a tarczyca

Co nale퓓 je뜻 w niedoczynno턢i tarczycy, a czego unika, bo cho jem niewiele to ci켫le tyje...:(

Usunicie tarczycy a lekarstwa

Mam usunit ca쿸owicie tarczyc, ostatni wynik TSH to 3,891 poprzednio nawet 13,800. Zwikszono mi dawk hormonw ponad miesi켧 temu. Poprzednio maj켧 niedoczynno뜻 nie ty쿪m, a teraz maj켧 du퓇 lepszy wynik zauwa퓓쿪m nieco pe쿻iejsze kszta퀃y. Prosz mi zatem odpowiedzie czy jest mo퓄iwe aby

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

tarczyca bez tycia?

Z objaww mam wikszo뜻. Tylko nie tyj a raczej chudn, je턫i przez jaki czas niedojadam. Jestem ci켫le zmczona, 턯i켧a, ca퀉 czas mi zimno. Skr mam tak bia낢, szar i such do tego mam ataki paniki, sk쿽nno뜻 do fobii i depresji. Chodz rozdra퓆iona i rozkojarzona. Dzi lub najdalej w

Re: tarczyca bez tycia?

Jak najbardziej mo풽 by. Na forum jest kilka osb, w tym dwie moderatorki, ktre chud퀉 przy niedoczynno턢i tarczycy. Ja nie chud쿪m, ale i nie ty쿪m. Chcesz prosi o skierowania na NFZ? Dostaniesz tylko TSH, a najlepiej zrobi od razu komplet: TSH, ft4, ft3, anty-TPO i anty-TG. To bdzie

Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

P車tora miesi켧a temu mia쿪m usunity lewy p쿪t tarczycy z powodu guzkw - na szcz沅cie okaza퀉 si 쿪godne. Nie mai쿪m stwierdzonej nadczynno턢i ani niedoczynno턢i. Niestety w czasie ostatniego miesi켧a uty쿪m 4 kg nie zmieniaj켧 diety. Wyniki sprzed operacji: FT3 3,09 /2-4,4/ FT4 1.26 /0

Re: Tycie po cz沅ciowym usuniciu tarczycy

Proporcje Twoich hormonw najlepeij wida w przeliczniku procentowym: sprzed operacji: FT4 42.86% FT3 45.42% TSH 1.07 /0,27-4,20/ i po operacji: FT4 10% FT3 51.35% TSH 2,2 /0,2-4,2/ Jak mwi Natder - jeste w niedoczynno턢i. Spadek Ft4 jest zwi콄any z tyciem i opuchniciem. Moim zdaniem

Tycie, niedoczynno뜻 tarczycy, z쿮 wyniki cukru

Witam Mj problem polega na tym, 풽 od roku tyj 0,5 kg na miesi켧 przybieram na wadz ca퀉 czas. Mam 31 lat, 170 cm, wa욧 71 kg. Od roku lecz si i uda쿽 si ustali nastpuj켧e problemy: Co ju u mnie zdiagnozowano: 1) niedoczynno뜻 tarczycy - od roku bior euthyrox 50 Wyniki bada z

Re: tarczyca bez tycia?

ze wg. na zmeczenie to ja bym jeszcze ferrytyne zbadala, bo moze to anemia. A ze wg. na depresje to tez poziom wit. D.

Re: tarczyca bez tycia?

A na te wszystkie badania, ktre poda쿪 i tak potrzebne mi skierowanie czy bez tego id do przychodni i mwi: pani hurtem t krew pobiera bo chc r璨ne badania ;D i p쿪c ;p ?

Re: tarczyca bez tycia?

Zdecydowanie jest to mo퓄iwe, ja mia쿪m niedoczynno뜻 (zmierzone ponad 2 lata przed "w쿪턢iw" diagnoz TSH - 3,5), milion objaww, a by쿪m b.szczup쿪, jak nie jad쿪m s쿽dyczy wrcz chuda. Kiedy wreszcie mnie zdiagnozowano mia쿪m TSH 5,5 i wtedy ju ty쿪m (ok. 7 kg w p車 roku przed badaniami, przy

Re: tarczyca bez tycia?

To ju chyba ostatnie moje w켾pliwo턢i... :) A wic w ka풼ej przychodni mog sama poprosi o badanie krwi i od razu zap쿪ci...? I czy powinnam i뜻 na badania na czczo? Bo wtedy wchodzi w gr dopiero poniedzia쿮k ;)

Re: tarczyca bez tycia?

potrzebujesz te usg tarczycy, ale by mo풽 usg zrobi na wizycie endo, zapytaj jak si bdziesz zapisywa쿪, czy ma w gabinecie sprzt i czy robi na miejscu. Inne badania w razie konieczno턢i, na razie to chyba wystarczy, ale ciekawe, co podpowie endo :)

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!