Wszystko o:

tarczyca kaszel

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

wizu

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Choroby tarczycy s czsto przypisywane kobietom. Wielu uwa풹, 풽 niedoczynno뜻 lub nadczynno뜻 to dolegliwo턢i typowo 풽skie. Tymczasem choroby tarczycy mog tak풽 dotyka m轅czyzn. Zdarza si to rzadziej ni u kobiet, ale i tak czsto w przeliczeniu na ca낢 populacj. Panowie maj jednak tendencj do unikania lekarzy i to w쿪턭ie z tego powodu r璨norakie zaburzenia s u nich rzadko diagnozowane.

Brukiew - zapomniane 펢d쿽 mocy

Mimo 풽 mo퓆a j uzna za warzywo niemal idealne - jest bardzo syc켧a i ma쿽kaloryczna - to na d퀅gie lata znikn怨a ze sto농w. Cz沅ciej uchodzi쿪 za ro턫in pastewna ni dodatek do naszego po퓓wienia. Na szcz沅cie brukiew odzyskuje mocna pozycj, na ktr w pe쿻i zas퀅guje.

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

Pot ci zalewa niezale퓆ie od pogody? To normalne, 풽 si pocimy, czasem nawet obficie. Zarazem: co za du퓇, to niezdrowo. Dos쿽wnie: problem z tarczyc, nerkami, cukrzyca, a nawet choroba nowotworowa, to tylko niektre przyczyny nadpotliwo턢i. Bez rozmowy z lekarzem i diagnostyki - ani rusz.

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy

chrypk oraz kaszel - bl szyi promieniuj켧y do uszu Badania fizykalne wykazuj znaczne powikszenie wz농w ch쿽nnych oraz obwodu szyi. Diagnoza U pacjentw z podejrzeniem zmian raka tarczycy wykonuje si scyntygrafi, ultrasonografi, tomografi , a w niektrych przypadkach biopsj tarczycy. Aby

Kodeina - lek na ca쿮 z쿽?

ca쿸owitego zlikwidowania) oraz z쿪godzenie lub zanik kaszlu. Kodein mo풽my spotka w wielu lekach przeciwblowych, np.w tych z paracetamolem, ibuprofenem lub kwasem acetylosalicylowym. W Polsce substancja jest obecna w takich lekach, jak: Nurofen Plus, Solpadeine lub Antidol 15. W tabletce Nurofenu znajduje

RTG klatki piersiowej - cena, opis, przygotowanie

RTG klatki piersiowej - cena, opis, przygotowanie

Rentgen klatki piersiowej - wskazania RTG klatki piersiowej wykonujemy zwykle, gdy pojawi si alarmuj켧e objawy, w tym: niepokoj켧y kaszel lub podejrzanie d퀅gie utrzymywanie si kaszlu, duszno턢i, bl w klatce piersiowej, urazy klatki piersiowej. Prze턻ietlenie pomaga zdiagnozowa wiele chorb

Czarna rzepa, kalarepa, w轅ymord - zapomniane warzywa, ktre warto odkry na nowo

Czarna rzepa, kalarepa, w轅ymord - zapomniane warzywa, ktre warto odkry na nowo

swoje w쿽sy Anatomia cz쿽wieka: w켾roba Karpiel, jak czasem nazywa si brukiew ma ogromny wp퀉w na funkcjonowanie tarczycy. Obecne w warzywie zwi콄ki syntezuj tzw. tiocyjaniany (nale엽 do rodankw), ktre kontroluj i w razie konieczno턢i ca쿸owicie wstrzymuj kr굻enie jodu w tarczycy

UK쥱D ODDECHOWY - budowa, funkcje i najczstsze choroby

UK쥱D ODDECHOWY - budowa, funkcje i najczstsze choroby

). Uk쿪d oddechowy - najczstsze dolegliwo턢i Najczstsze dolegliwo턢i ze strony uk쿪du oddechowego to  kaszel i katar (czyli nie퓓t nosa ). Ten pierwszy to naturalny odruch, ktry pozwala na usunicie z organizmu substancji obcych (np. cia obcych czy py농w), jak i nadmiaru gromadz켧ej si w

Nieziarnicze ch쿽niaki z쿽턫iwe

Nieziarnicze ch쿽niaki z쿽턫iwe

zasinieniem, obrzkiem twarzy i szyi, kaszlem oraz trudno턢iami z oddychaniem. Guz w okolicy g쿽wy i szyi wywo퀅je powikszenie wz농w ch쿽nnych, obrzk 턫inianek i szczki, a tak풽 poszerzenie nerww czaszkowych. Czasem zdarza si, 풽 zmiany nowotworowe widoczne s w migda쿸ach, jamie nosowo-gard쿽wej (mog

Masz chrypk? Mo풽sz mie problem (powa퓆y)

Masz chrypk? Mo풽sz mie problem (powa퓆y)

. Nie musi jednak tak by, a lekarz pierwszego kontaktu, na podstawie wywiadu i wstpnych bada, powinien wiedzie, gdzie w pierwszej kolejno턢i szuka sprawcy problemw. Za chrypk mo풽 sta wspomniany ju refluks, ale i choroba tarczycy (np. niedoczynno뜻 tego gruczo퀅, wymagaj켧a leczenia u

Nieustpuj켧y kaszel

Od 4 tygodni mczy mnie kaszel, najbardziej wieczorem. Odczuwam ciep쿽, jakbym mia쿪 gor켧zk, ale jej nie mam. Czuj si os쿪biona, chwilami, mocno si poc. Co to mo풽 by?Uporczywy kaszel, je턫i nie by poprzedzony infekcj drg oddechowych, jest objawem wymagaj켧ym diagnostyki szczeglnie

Uporczywy, suchy kaszel

Moja mama od kilku miesicy ma do뜻 silny uporczywy suchy kaszel. W przesz쿽턢i by쿪 operowana na tarczyc, jest kobiet w wieku 71 lat. Kaszlowi temu nie towarzysz inne objawy (stany podgor켧zkowe, os쿪bienia, uczucie gor켧a, i inne), by쿪 ju u kilku lekarzy, ktrzy stawiali r璨ne diagnozy

Kaszel z gst wydzielin

nic wicej i tu pojawi퀉 si moje obawy, bo czuje, 풽 jest co nie tak. Mam 30 lat i wa욧 52 kg. Od jakiego czasu nie mog przyty, bra쿪m nawet pod uwag tarczyce, ale kaszel szybciej doprowadzi mnie do lekarza. Pal ju z 10lat, a mj dziadek zmar na raka p퀅c. Co robi?Nale퓓 niezw쿽cznie

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

. Poza tym wyrwa쿪m dwa wyrzynaj켧e si nieprawid쿽wo semki. Obecnie zby wyleczone. Wze pozosta powikszony, a od 2 miesicy po kolejnej infekcji, ale bardzo lekkiej - katar, kaszel(brak gor켧zki) pojawi퀉 si kolejne powikszone wz퀉 - szyjne, zauszne. S one bol켧e i przesuwalne. Mia쿪m robione

Zw농knienie w p퀅cach

Mam 35lat. Jestem osob bez na쿽gw i nie mam kontaktu z palaczami ani szkodliwymi substancjami.Od 1 pa펋ziernika 2013 r przez 2 tygodnie by쿪m na zwolnieniu lekarskim z powodu zapalenia oskrzeli. Mia쿪m objawy takie jak:gor켧zka-powy풽j 38,5 C, bl gard쿪, kaszel, chrypa, os쿪bienie. Dosta쿪m

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Tarczyca, kaszel, duszno턢i

Napisz na forum hasimoto, tam wiedza na temat tarczycy wszystko;) Mi przychodza na mysl jeszcze glisty ludzkie ktore tez daja efekt kaszlu grapania .. -- z pozdrowieniami E.

Tarczyca, kaszel, duszno턢i

Mam 6 guzkw na tarczycy-nie sa wielkie- od 6mm do 12mm. Hormony w normie. Gnbi mnie to, 풽 od ponad roku mam nieustanny kaszel, swdzi mnie co w gadle, mam duszno턢i, dziwne po퀉kanie- jakgdyby mi jzyk u do퀅 drtwia. Wz퀉 ch쿽nne nie s powikszone, Tarczyca jako tako te nie! Sk켨 ten

tarczyca, kaszel, duszno턢i

Mam 6 guzkw na tarczycy-nie sa wielkie- od 6mm do 12mm. Hormony w normie. Gnbi mnie to, 풽 od ponad roku mam nieustanny kaszel, swdzi mnie co w gadle, mam duszno턢i, dziwne po퀉kanie- jakgdyby mi jzyk u do퀅 drtwia. Wz퀉 ch쿽nne nie s powikszone, Tarczyca jako tako te nie! To co

Re: tarczyca, kaszel, duszno턢i

g퀅pie, ale mia쿪m wra풽nie, 풽 im jest bardziej wilgotne powietrze tym bardziej mczy mnie kaszel, za suche powietrze te dobrze nie by쿽) i to straszny, bardzo g녠boki do tego stopnia, 풽 퀊y mi w oczach stawa퀉. Wpierw my턫a쿪m, 풽 to przezibienie, a tu si okaza쿽, 풽 po usuniciu tarczycy, rano

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

wpisz badania tarczycy razem z normami. Czy robi쿪 tylko FT4? Tarczyca daje wiele dziwnych objaww, kaszel nale퓓 rwnie do nich. Dawno mia쿪 przeswietlenie p퀅c? Mnie badano rwnie pod tym k켾em. mo풽 powinna wykona rwnie to badanie ?!

Re: Interpretacja wynikw, dwch lekarzy mnie ola

no faktycznie do morfologii raczej doczepi si nie mo퓆a, czerwone krwinki i reszta te pikne, a szok - serio za to cholesterol to mo풽 by od tarczycy i/lub diety niestety ldl i trjglicerydy ci robili? je턫i nie to na NFZ lekarz POZ ci mo풽 da + warto CRP czy OB - przy zapaleniu tarczycy

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

kurcze ludzie ja jade na trzecim antybiotyku na ten dziwny kaszel i nic nie pomaga a biore zinat 500,z przeswietlenia p퀅c wysz쿽 ze mam powikszona przepon ale to podobno nie mo풽 by przyczyna kaszlu,a na dodatek od dzisiaj boli mnie ucho i po쿽wa szyi wzielam wszystko co mam przeciwblowego

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

tylko FT4 i krew,wszystko to co ci wpisa쿪m,a prze턻ietlenie mia쿪m wczoraj i wysz쿽 ok,lekarz oglny nie wie sk켨 mam ten kaszel,bo mam delikatne zmiany w op퀅cnej ktre s normalne w doros퀉m wieku i nie maj prawa da takiego kaszlu,a poza tym to jest moja pierwsza choroba grnych drg

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

Witaj. Lecz sie na nadczynno뜻 tarczycy od 18 grudnia 2008. Bior Thyrozol. Te na pocz켾ku mia쿪m bardzo uporczywy, dziwny kaszel, katar-wygl켨a쿽 to na przezibienie. Dosta쿪m antybiotyk. Prze턻ietlenie p퀅c nic nie wykaza쿽, a kaszel nie ustpowa. Tak mczy쿪m si przez ca쿮 턻ita. Potem

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

Witam, dopiero sie zalogowalam i czytajc wszystkie posty dot. powyzszego tematu moge opisac swoj przypadek. Rowno rok temu mialam ropne zapalenie tarczycy- lezalam 4 tygodnie na endokrynologii. Przed tym zdarzeniem takze rok wczesniej-luty 2007r. takze zaczely sie moje choroby od odwiedzin

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!