Wszystko o:

tarczyca kaszel

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

U퓓tkownik

Uporczywy, suchy kaszel

Uporczywy, suchy kaszel

Moja mama od kilku miesicy ma do뜻 silny uporczywy suchy kaszel. W przesz쿽턢i by쿪 operowana na tarczyc, jest kobiet w wieku 71 lat. Kaszlowi temu nie towarzysz inne objawy (stany podgor켧zkowe, os쿪bienia, uczucie gor켧a, i inne), by쿪 ju u kilku lekarzy, ktrzy stawiali r璨ne diagnozy, przepisywali r璨ne leki na ble gard쿪, lecz nic nie pomaga퀉. Mam pytanie, czy objawy te mog mie co wsplnego z sercem? Do jakiego lekarza specjalisty ma si uda, aby zdiagnozowa od czego ten kaszel?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Choroby tarczycy s czsto przypisywane kobietom. Wielu uwa풹, 풽 niedoczynno뜻 lub nadczynno뜻 to dolegliwo턢i typowo 풽skie. Tymczasem choroby tarczycy mog tak풽 dotyka m轅czyzn. Zdarza si to rzadziej ni u kobiet, ale i tak czsto w przeliczeniu na ca낢 populacj. Panowie maj jednak tendencj do unikania lekarzy i to w쿪턭ie z tego powodu r璨norakie zaburzenia s u nich rzadko diagnozowane.

Czy choroba na tle hormonalnym nie jest przeciwwskazaniem brania kortykosteroidw?

Od 9 lat lecz niedoczynno뜻 tarczycy, bior sta낢 dawk Euthyrox 62,5mcg. Od kilku lat mam sporadycznie w nocy napady kaszlu, ktre mnie budz, a tak풽 ca쿽roczny katar. Pulmonolog zdiagnozowa astm oskrzelow na tle alergii wziewnej na roztocza (testy skrne wykaza퀉 niewielk alergi) i przepisa mi Singulair10 oraz Budesonide Easyhaler 400ng - 2 wziewy dziennie. Przyznaj, 풽 boj si bra kortykosteroidy ze wzgldu na szereg skutkw ubocznych, ktre wywo퀅j. Dodatkowo mam w켾pliwo턢i, czy choroba na tle hormonalnym nie jest przeciwwskazaniem brania kortykosteroidw? Czy dawka lekw nie jest zbyt du풹 bior켧 pod uwag, 풽 wyniki spirometrii wysz퀉 dobrze, a napady kaszlu wystpuj sporadycznie? Bardzo prosz o wskazwk.

Kaszel z gst wydzielin

Odpowiada lekarz Magdalena Zemlak: Nale퓓 niezw쿽cznie zg쿽si si po zrobieniu kolejnego zdjcia do lekarza, ktry zleci dane badanie. Najprawdopodobniej lekarz skonsultowa si ju z inn osob i bdzie mg powiedzie jak chorob podejrzewa. Br콄owa wydzielina mo풽 by zwi콄ana z obecno턢i w n

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

je풽li dochodzi do niebolesnego powikszenia wz농w i je턫i towarzyszy im gor켧zka, nocne, poty, utrata masy cia쿪, uporczywy 턻i켨 czy te bl wz농w po spo퓓ciu alkoholu. W przypadku wystpowania tych objaww niezbdna jest pilna wizyta u lekarza. Guzki na tarczycy nie powinny powodowa powikszenia

Przewlek퀉 kaszel, chrypa, zanik g쿽su

zosta쿪 zbadana krta. Sugerowa쿪bym dok쿪dne badanie krtani w sposb endoskopowy (gitki fiberoskop), z badaniem stroboskopowym. Takie badania s mo퓄iwe raczej w pracowniach przyszpitalnych, gdzie jest mo퓄iwo뜻 konsultacji foniatrycznej. Niedoczynno뜻 tarczycy mo풽 powodowa zaburzenia g쿽su, poniewa

Brukiew - zapomniane 펢d쿽 mocy

Brukiew - zapomniane 펢d쿽 mocy

? Brukiew a tarczyca Karpiel, jak czasem nazywa si brukiew ma ogromny wp퀉w na funkcjonowanie tarczycy. Obecne w warzywie zwi콄ki syntezuj tzw. tiocyjaniany (pochodne cyjankw, nale엽 do rodankw), ktre kontroluj i w razie konieczno턢i ca쿸owicie wstrzymuj kr굻enie jodu w tarczycy. Zak농cenie tego

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

wicej o cukrzycy . Uwaga! Objawy, jak przy hipoglikemii (nag퀉m spadku cukru), bez wyra펝ej przyczyny, os쿪bienie, napady g쿽du, dr풽nie mi沅ni, nerwowo뜻, wystpuj tak풽 przy nowotworach trzustki. Wicej o trzustce . Kaszel mczy... Zlewne poty u osoby przezibionej, z gryp czy angin, to norma. W

Bl w nadbrzuszu: przyczyny, leczenie

Bl w nadbrzuszu: przyczyny, leczenie

chorb tarczycy. Bl mo풽 mie charakter opasuj켧y, 턢iskaj켧y lub pulsuj켧y i wystpowa w r璨nych okoliczno턢iach tj. po jedzeniu/ na czczo, a tak풽 by objawem wsp車towarzysz켧ym innym dolegliwo턢iom jak wzdcia, wymioty czy bulimia. Przyczyny blu w nadbrzuszu Przyczyny blu w nadbrzuszu s bardzo

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy

chrypk oraz kaszel - bl szyi promieniuj켧y do uszu Badania fizykalne wykazuj znaczne powikszenie wz농w ch쿽nnych oraz obwodu szyi. Diagnoza U pacjentw z podejrzeniem zmian raka tarczycy wykonuje si scyntygrafi, ultrasonografi, tomografi , a w niektrych przypadkach biopsj tarczycy. Aby

Nieustpuj켧y kaszel

Od 4 tygodni mczy mnie kaszel, najbardziej wieczorem. Odczuwam ciep쿽, jakbym mia쿪 gor켧zk, ale jej nie mam. Czuj si os쿪biona, chwilami, mocno si poc. Co to mo풽 by?Uporczywy kaszel, je턫i nie by poprzedzony infekcj drg oddechowych, jest objawem wymagaj켧ym diagnostyki szczeglnie

Uporczywy, suchy kaszel

Moja mama od kilku miesicy ma do뜻 silny uporczywy suchy kaszel. W przesz쿽턢i by쿪 operowana na tarczyc, jest kobiet w wieku 71 lat. Kaszlowi temu nie towarzysz inne objawy (stany podgor켧zkowe, os쿪bienia, uczucie gor켧a, i inne), by쿪 ju u kilku lekarzy, ktrzy stawiali r璨ne diagnozy

Kaszel z gst wydzielin

nic wicej i tu pojawi퀉 si moje obawy, bo czuje, 풽 jest co nie tak. Mam 30 lat i wa욧 52 kg. Od jakiego czasu nie mog przyty, bra쿪m nawet pod uwag tarczyce, ale kaszel szybciej doprowadzi mnie do lekarza. Pal ju z 10lat, a mj dziadek zmar na raka p퀅c. Co robi?Nale퓓 niezw쿽cznie

Powikszone wz퀉 ch쿽nne a guzki tarczycy

. Poza tym wyrwa쿪m dwa wyrzynaj켧e si nieprawid쿽wo semki. Obecnie zby wyleczone. Wze pozosta powikszony, a od 2 miesicy po kolejnej infekcji, ale bardzo lekkiej - katar, kaszel(brak gor켧zki) pojawi퀉 si kolejne powikszone wz퀉 - szyjne, zauszne. S one bol켧e i przesuwalne. Mia쿪m robione

Zw농knienie w p퀅cach

Mam 35lat. Jestem osob bez na쿽gw i nie mam kontaktu z palaczami ani szkodliwymi substancjami.Od 1 pa펋ziernika 2013 r przez 2 tygodnie by쿪m na zwolnieniu lekarskim z powodu zapalenia oskrzeli. Mia쿪m objawy takie jak:gor켧zka-powy풽j 38,5 C, bl gard쿪, kaszel, chrypa, os쿪bienie. Dosta쿪m

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Re: Tarczyca, kaszel, duszno턢i

Napisz na forum hasimoto, tam wiedza na temat tarczycy wszystko;) Mi przychodza na mysl jeszcze glisty ludzkie ktore tez daja efekt kaszlu grapania .. -- z pozdrowieniami E.

Tarczyca, kaszel, duszno턢i

Mam 6 guzkw na tarczycy-nie sa wielkie- od 6mm do 12mm. Hormony w normie. Gnbi mnie to, 풽 od ponad roku mam nieustanny kaszel, swdzi mnie co w gadle, mam duszno턢i, dziwne po퀉kanie- jakgdyby mi jzyk u do퀅 drtwia. Wz퀉 ch쿽nne nie s powikszone, Tarczyca jako tako te nie! Sk켨 ten

tarczyca, kaszel, duszno턢i

Mam 6 guzkw na tarczycy-nie sa wielkie- od 6mm do 12mm. Hormony w normie. Gnbi mnie to, 풽 od ponad roku mam nieustanny kaszel, swdzi mnie co w gadle, mam duszno턢i, dziwne po퀉kanie- jakgdyby mi jzyk u do퀅 drtwia. Wz퀉 ch쿽nne nie s powikszone, Tarczyca jako tako te nie! To co

Re: tarczyca, kaszel, duszno턢i

g퀅pie, ale mia쿪m wra풽nie, 풽 im jest bardziej wilgotne powietrze tym bardziej mczy mnie kaszel, za suche powietrze te dobrze nie by쿽) i to straszny, bardzo g녠boki do tego stopnia, 풽 퀊y mi w oczach stawa퀉. Wpierw my턫a쿪m, 풽 to przezibienie, a tu si okaza쿽, 풽 po usuniciu tarczycy, rano

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

wpisz badania tarczycy razem z normami. Czy robi쿪 tylko FT4? Tarczyca daje wiele dziwnych objaww, kaszel nale퓓 rwnie do nich. Dawno mia쿪 przeswietlenie p퀅c? Mnie badano rwnie pod tym k켾em. mo풽 powinna wykona rwnie to badanie ?!

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

kurcze ludzie ja jade na trzecim antybiotyku na ten dziwny kaszel i nic nie pomaga a biore zinat 500,z przeswietlenia p퀅c wysz쿽 ze mam powikszona przepon ale to podobno nie mo풽 by przyczyna kaszlu,a na dodatek od dzisiaj boli mnie ucho i po쿽wa szyi wzielam wszystko co mam przeciwblowego

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

tylko FT4 i krew,wszystko to co ci wpisa쿪m,a prze턻ietlenie mia쿪m wczoraj i wysz쿽 ok,lekarz oglny nie wie sk켨 mam ten kaszel,bo mam delikatne zmiany w op퀅cnej ktre s normalne w doros퀉m wieku i nie maj prawa da takiego kaszlu,a poza tym to jest moja pierwsza choroba grnych drg

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

Witaj. Lecz sie na nadczynno뜻 tarczycy od 18 grudnia 2008. Bior Thyrozol. Te na pocz켾ku mia쿪m bardzo uporczywy, dziwny kaszel, katar-wygl켨a쿽 to na przezibienie. Dosta쿪m antybiotyk. Prze턻ietlenie p퀅c nic nie wykaza쿽, a kaszel nie ustpowa. Tak mczy쿪m si przez ca쿮 턻ita. Potem

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

Witam, dopiero sie zalogowalam i czytajc wszystkie posty dot. powyzszego tematu moge opisac swoj przypadek. Rowno rok temu mialam ropne zapalenie tarczycy- lezalam 4 tygodnie na endokrynologii. Przed tym zdarzeniem takze rok wczesniej-luty 2007r. takze zaczely sie moje choroby od odwiedzin

Re: uporczywy kaszel i nadczynno뜻 tarczycy

, ktore mialy zapobiec rozwojowi zapalenia ucha. Uporczywy kaszel wystepujacy w postaci atakow konczacych sie torsjami i ciaglym odpluwaniem tylko sliny doprowadza do oslabienia i fatalnego apatycznego nastroju. Obecnie czekam na wyniki przeciwcial APO i EPO, maja dac odpowiedz czy mam cos z chorob

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!