Wszystko o:

tarczyca przyczyny

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Pawe Dymkowski, Ada Gu쿪j

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy to zaburzenie syntezy hormonu tarczycy - tyroksyny. Najbardziej widoczne objawy niedoczynno턢i tarczycy to przyrost masy cia쿪, oglne os쿪bienie organizmu, zmczenie i senno뜻. Szczeglnie wa퓆a jest poprawna diagnoza niedoczynno턢i tarczycy u kobiet w ci굻y oraz wczesna diagnoza u dzieci. Coraz cz沅ciej diagnozowany jest te szczeglny przypadek dysfunkcji tarczycy zwany chorob Hashimoto. Podstawowe badanie w kierunku niedoczynno턢i tarczycy wymaga oznaczenia hormonu TSH we krwi

Rak tarczycy - po czym go pozna i jak walczy z chorob?

Rak tarczycy stanowi blisko 1% wszystkich z쿽턫iwych nowotworw, ktre atakuj cz쿽wieka. Cho wydaje si, 풽 wystpuje stosunkowo rzadko, jest najcz沅ciej odnotowywanym rodzajem raka gruczo농w wydzielania wewntrznego. Najczstsze przyczyny raka tarczycy to nadmiar b켨 niedobr jodu. Niestety - objawy nowotworu nie s 쿪two rozpoznawalne, a leczenie jest w wikszo턢i przypadkw operacyjne.

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

Nadczynno뜻 tarczycy (inaczej hipertyreoza) polega na zwikszonym wydzielaniu hormonw tego gruczo퀅. Wytwarzanie wikszej ilo턢i hormonw, ni potrzebuje nasz organizm, mo풽 objawia si na przer璨ne sposoby, a oprcz odmiany jawnej wystpuje tak풽 utajona forma choroby (subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy). Je턫i dokucza Ci ko쿪tanie serca, uczucie gor켧a i potliwo턢i, a Twoje rce podejrzanie czsto dr엽, wysoce prawdopodobne, 풽 cierpisz w쿪턭ie na nadczynno뜻 tarczycy. Objawy jednak nie kocz si na tych kilku symptomach i nie zawsze wystpuje ich sta퀉 zestaw. Zdecydowanie wiksz zachorowalno뜻 odnotowuje si u kobiet, co nie znaczy, 풽 m轅czy펝i mog by o siebie ca쿸iem spokojni. Dowiedz si wicej na temat nadczynno턢i tarczycy, poznaj jej przyczyny i objawy, a tak풽 sprawd, jak j diagnozowa i leczy!

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

Choroby objawiaj켧e si nadpotliwo턢i

Nadpotliwo뜻, ktra nie jest spowodowana innym schorzeniem, uwarunkowana genetycznie ("taka uroda") sama w sobie jest problemem, g농wnie spo쿮cznym, ktry mo풽 doprowadzi nawet do depresji. Trudno bowiem nabra dystansu do tego, 풽 bez wyra펝ej przyczyny pot nas dos쿽wnie zalewa. Jest

Choroba Plummera

Choroba Plummera

Do낢cz do nas na Facebooku! Choroba Plummera wystpuje u osb, ktre ju mia퀉 zmiany chorobowe w obrbie tarczycy . Nieaktywne wole guzowate obecne w tarczycy mog przez lata nie dawa 풹dnych objaww, dlatego ogromna cz沅 chorych nie zdaje sobie sprawy z ich obecno턢i. Zdarza si jednak, 풽

Zaburzenia hormonalne, a oty쿽뜻

Odpowiada lekarz 즩kasz Fus: Zarwno niedoczynno뜻 tarczycy jak i znaczna oty쿽뜻 mog by przyczyn zaburze hormonalnych. U m쿽dych oty퀉ch kobiet w pierwszej kolejno턢i nale퓓 wykluczy cechy zespo퀉 policystycznych jajnikw, tj. hiperandrogenizm i hiperinsulinemi. W tym celu konieczne jest

Choroby, ktre prowadz do oty쿽턢i

Choroby, ktre prowadz do oty쿽턢i

. Czytaj tak풽: Jej wysoko뜻 tarczyca Wszystko o jodzie Zesp車 Cushinga Jest zespo쿮m objaww chorobowych, zwi콄anych z wystpowaniem podwy퓋zonego poziomu kortyzolu (lub innych naturalnych sterydw produkowanych przez gruczo nadnerczy) w surowicy krwi. Najczstsz przyczyn wystpowania zespo퀅

Wysoki puls

Odpowiada lekarz 즩kasz Fus: Je풽li Pani lekarz rodzinny wykluczy najczstsze przyczyny tachykardii (szybkiej czynno턢i serca) takie jak zaburzenia elektrolitowe i choroby tarczycy, nale퓓 przede wszystkim poszukiwa patologii serca. Nie mo퓆a wykluczy, 풽 tachykardia (szybka czynno뜻 serca) jest

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Usunicie tarczycy

inne mo퓄iwo턢i jak np. zaka풽nie okolicy rany i inne. Konieczne bdzie zbadanie Pani i okre턫enie przyczyny dolegliwo턢i.

Niedoczynno뜻 tarczycy?

endokrynologa jednak wizyta wyznaczon mam dopiero na 14.06.2013 nie wiem co robi jaka jest przyczyna takich wynikw do tego ostatnio zauwa퓓쿪m ze zaczynam mie problemy z ttnem a mianowicie ci턭ienie mam w normie bo przewa퓆ie 120/80 puls 70 ale coraz cz沅ciej mam wra풽nie ko쿪tania serca jakby nagle

Czy dieta i odchudzanie mog by przyczyn zaniku miesi켧zki i niedoczynno턢i tarczycy ?

niepokoi. Morfologia nic nie wykaza쿪 (wyniki wysz퀉 bardzo dobre), ale badania tarczycy by퀉 niepokoj켧e, wysz쿽, 풽 mam lekk niedoczynno뜻 tarczycy. Zauwa퓓쿪m te, 풽 przez 3 miesi켧e przed badaniami nie mia쿪m miesi켧zki. Miesi켧zkuj dopiero od 3 lat. Czy moja niezbyt racjonalna dieta mog쿪 wp퀉n길

Tarczyca a nadmierne pocenie

Od paru lat mam problem z nadmiern potliwo턢i pod pachami. Czy to mo풽 by zwi콄ane z tarczyc? Czy ona mo풽 wywo퀉wa nadmierne pocenie. Chodzi쿮m do r璨nych lekarzy, ale nikt nie wie gdzie le퓓 przyczyna. Bardzo prosz o pomoc.Nadczynno뜻 tarczycy mo풽 by przyczyn nadmiernego pocenia

칎lazo, a niedoczynno뜻 tarczycy

Czy przy zdiagnozowaniu niedoczynno턢i tarczycy, nale퓓 przyjmowa 풽lazo? Czy to jest zawsze konieczne, a je턫i tak, to jak d퀅go?W niedoczynno턢i tarczycy rzeczywi턢ie mo풽 wystpowa niedobr 풽laza. Przyczyn tego niedoboru jest zaburzenie wch쿪niania 풽laza w jelitach z powodu zwolnionej

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Tarczyca przyczyn?

psychiatra stwierdzi쿪, 풽 co jej si nie podoba obraz mojej choroby i poleci쿪 skonsultowa si z endokrynologiem. To by grudzie 2011 roku. Tak zacz怨y si moje pielgrzymki w poszukiwaniu pomocy. Mam 38 lat, waga: 47 kg Moja tarczyca: 12.2011: obj. 8ml 02.2013: obj. 5,8 ml Przeciwcia쿪: 15.12.2011r

przyczyna: niedoczynno뜻 tarczycy

cze뜻 wszystkim chcia쿪m napisa 풽 na moje wieloletnie k쿽poty z jelitami - pomg mi Euthyrox - lek na niedoczynno뜻 tarczycy od wielu lat cierpia쿪m na potworne wzdcia, szuka쿪m bezskutecznie przyczyny i nie mog쿪m znale쇗 풹dnej regu퀉 , cierpia쿪m....... przez przypadek odkry쿪m 풽 mam

Re: Tarczyca przyczyn?

g농wnej przyczyny k쿽potw... Wiele z nas przez to przesz쿽, z leczeniem psychotropami w낢cznie... a to "tylko" tarczyca... Poszukaj w w켾ku polecanych endo... > Przytarczyce maj du퓓 zwi콄ek z wit. D. Jasne, ale gro풽nie wyciciem przytarczyc powinno by karalne! To nie w t stron... No i jeste

Re: Tarczyca przyczyn?

. No w쿪턭ie... > Tarczyca wg niej by쿪 ok. (...) musz szuka gdzie indziej przyczyn swojego z쿮go samopoczucia. Zaj怨am si innym w켾kiem. No jasne, klasyka gatunku... "to-nie-od-tarczycy"... A tu psikus, wiele, je턫i nie wikszo뜻 z opisywanych problemw to skutek niedoczynno턢i tarczycy i

Re: Tarczyca przyczyn?

wiksz gsto뜻. Pani fr hydrokortyzon kaza쿪 rwnie odstawi i wrci쿪m do punktu wyj턢ia. Wit. B12 mia쿪m w normie, jak bada쿪m. Zanikowe zapalenie tarczycy - mo풽 to faktycznie to? Zesp車 pustego siod쿪 ma w쿪턭ie zwi콄ek z prac przysadki - to ucisk na przysadk. Pani dr mia쿪 to zbada, ale nie

Re: chce sie komu spa?

Tak, mam podobnie. Ale u mnie to zlepek roznych przyczyn. Sprawdz sobie tarczyce, moze tutaj masz jakies niepawidlowosci?

Re: Prosz o interpretacj wynikw

Gdzie s퀉sza쿮m, 풽 du퓓 stres mo풽 namiesza przy badaniu tarczycy, czy to prawda? Czy mg쿫y on by przyczyn takich wynikw?

Re: Tarczyca przyczyn?

Ot퀅szczone organy wewn. to czsto skutek zaburze metabolicznych spowodowanych padnita tarczyc, mo풽 masz insulinooporno뜻?

Re: Tarczyca przyczyn?

. Wspomagam si Biomarine, Alfadiolem, probiotykami. Robi쿪m p/cia쿪 p/tarczycowe: norma. Usg tarczycy: ok. 5,7 objto턢i (bez zmian od roku). Wyniki sprzed leczenia: TSH: 2,92 (0,27-4,2) FT3 3,17 (2-4,40) FT4 1,24 (0,93-1,70) kortyzol 23,07 (6,2-19,4) usg jamy brzusznej: kamica, ot퀅szczona w켾roba

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!