Wszystko o:

tarczyca u dzieci

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Pawe Dymkowski, Ada Gu쿪j

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy to zaburzenie syntezy hormonu tarczycy - tyroksyny. Najbardziej widoczne objawy niedoczynno턢i tarczycy to przyrost masy cia쿪, oglne os쿪bienie organizmu, zmczenie i senno뜻. Szczeglnie wa퓆a jest poprawna diagnoza niedoczynno턢i tarczycy u kobiet w ci굻y oraz wczesna diagnoza u dzieci. Coraz cz沅ciej diagnozowany jest te szczeglny przypadek dysfunkcji tarczycy zwany chorob Hashimoto. Podstawowe badanie w kierunku niedoczynno턢i tarczycy wymaga oznaczenia hormonu TSH we krwi

Trijodotyronina (T3) - badanie

To jeden z wa퓆iejszych hormonw wytwarzanych przez tarczyc. Jego poziom odgrywa szczegln rol u nienarodzonych jeszcze dzieci, w okresie rozwoju uk쿪du nerwowego oraz kostnego. Na podstawie warto턢i T3 potwierdza si lub wyklucza nadczynno뜻 b켨 niedoczynno뜻 gruczo퀅.

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

Zmiany nowotworowe w obrbie tarczycy zdarzaj si stosunkowo rzadko. Szacuje si, 풽 stanowi zaledwie jeden procent wszystkich diagnozowanych nowotworw z쿽턫iwych. Zatem, jakie s objawy raka tarczycy, jak go zdiagnozowa i jak wygl켨a leczenie?

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

tarczycy u dzieci, bardzo czsto problemy pojawiaj si jako pochodna choroby Gravesa-Basedowa (okre턫anej zwykle w skrcie chorob Basedowa). Stanowi ona rodzaj choroby autoimmunologicznej – uk쿪d odporno턢iowy pacjenta wystpuje przeciw w쿪snym tkankom, w tym produkuje przeciwcia쿪 atakuj켧e

Choroba Hashimoto (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

Choroba Hashimoto (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

odpowiedziany za kierowanie prac tarczycy, dlatego mo퓆a na podstawie jego ilo턢i we krwi stwierdzi, czy zachodz jakie anomalie. Je턫i poziom tego hormonu jest wy퓋zy ni przewiduj normy, wwczas oznacza to niedoczynno뜻 tarczycy. I tutaj pojawiaj si nastpne kwestie: taki stan rzeczy u osoby doros쿮j

Anty-TPO - charakterystyka, normy, interpretacja

Anty-TPO - charakterystyka, normy, interpretacja

; nadwaga, przemczenie, tycie, wysuszona skra, wypadanie w쿽sw, zaparcia, ci켫le poczucie zimna, wole tarczycowe; u kobiet, ktre rodzi퀉 i ktre podejrzewaj u siebie zapalenie tarczycy; u kobiet, ktre nie mog zaj뜻 w ci굻; u osb, ktre walcz z innymi chorobami okre턫anymi jako autoagresywne &ndash

Kretynizm - rodzaj niedorozwoju umys쿽wego

Kretynizm - rodzaj niedorozwoju umys쿽wego

aktywno뜻 fizyczna szybko wywo퀅je u nich uczucie zmczenia. Mimo 풽 nie maj du풽go apetytu bardzo szybko przybieraj na wadze. W쿽sy i paznokcie chorych staj si bardzo delikatne i 쿪mliwe. Ca쿸owity brak wydzielanych przez tarczyc hormonw obok niedorozwoju fizycznego i psychicznego, zaburza

Wole endemiczne

Wole endemiczne

uwarunkowania sprawiaj, 풽 jest go za ma쿽 a pozbawiona czynnika reguluj켧ego tarczyca zaczyna si powiksza. Jednym z typw rozrostu tego gruczo퀅 s wole endemiczne. Ten rodzaj zmiany w obrbie tarczycy wystpuje zazwyczaj u dzieci midzy 6 a 11 rokiem 퓓cia. Choroba mo풽 mie charakter obojtny lub

Naukowcy: koty poch쿪niaj toksyczne chemikalia, ktre gromadz si w domowym kurzu i szkodz ludziom

Naukowcy: koty poch쿪niaj toksyczne chemikalia, ktre gromadz si w domowym kurzu i szkodz ludziom

koty s "poch쿪niaczami" toksyn - w podobnym stopniu mo풽 dotyczy to rwnie ma퀉ch dzieci, ktre wk쿪daj wszystko do ust i du퓇 czasu spdzaj na pod쿽dze. - Uniepalniacze bromowane, ktrych obecno뜻 wykryli턬y u kotw, mog mocno "namiesza" w uk쿪dzie hormonalnym . 

Niby mikro, a niezwykle wa퓆y. To o JODZIE wiedzie warto

Niby mikro, a niezwykle wa퓆y. To o JODZIE wiedzie warto

Nerwowo뜻 a chora tarczyca

Mam stwierdzon niedoczynno뜻 tarczycy, a w sierpniu czeka mnie operacja. Niedawno odstawi쿪m dziecko od piersi, dwie ostatnie ci굻e mia쿪m w do뜻 krtkim odstpie czasu (r璨nica w wieku dzieci to rok i trzy miesi켧e). Moje pytanie brzmi.: jak du퓓 wp퀉w na moj nerwowo뜻 ma niedoczyno뜻 tarczycy i

ble ko턢i

tarczyc ,prosz o pomoc bo 퓓cie traci dla mnie sensu mimo 48 lat i jeszcze dwjki dzieci do wychowania Dorota

Pocenie si r켧zek i stp u dziecka

Co mo풽 by przyczyn pocenia si r켧zek i stp u dwuletniego dziecka?W przypadku ma퀉ch dzieci i niemowl켾 czsto przyczyn nadmiernego pocenia si jest nie w pe쿻i dojrza퀉 system termoregulacji. Czsto w przypadku dzieci, ktre s bardzo aktywne wystpuje wiksza potliwo뜻 jak rwnie w

Leczenie jodem promieniotwrczym

Jak leczenie jodem promieniotwrczym (cho powa퓆ie konieczne) mo풽 negatywnie wp퀉n길 na organizm i w jaki sposb? Czy i jak d퀅go wydala si go, neutralizuje z organizmu? Na jaki okres czasu od jodowania nale퓓 si odizolowa od dzieci, kobiet ci轅arnych, osb chorych i starszych (?) oraz, czy to

Pord, sepsa i problemy z wag

dyskopati i skolioz i 4mmzgrubienie na krgos퀅pie) moja waga zamiast spada ro턭ie do tego ci켫le chce mi si spa mam zmienne nastroje i trudno mi si skupi. Bardzo prosz poradzi mi jakie zrobi badanie do kogo pj뜻 po porad. Dodam jeszcze, 풽 jestem niespe쿻a 30 letni mam 4 dzieci i nigdy

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

tarczyca u dzieci

Mam dwojke dzieci ch쿽pca 6 mc i wyniki: ft3 2.869 norma 2.15-5.83 ft4 0.92-1.99 dziewczynka 4 latka i wyniki: ft3 2.728 norma 2.41-5.83 ft4 1.055 norma 0.96-1.77 Zastanawiam si czy maja dobre wyniki czy moga miec chora tarczyce.Ja jestem hashimotka i chlopca urodzilam leczac tarczyce a

Re: tarczyca u dzieci

kinia38 napisa쿪: > Mam dwojke dzieci ch쿽pca 6 mc i wyniki: > ft3 2.869 norma 2.15-5.83 > ft4 1.194 0.92-1.99 > > dziewczynka 4 latka i wyniki: > ft3 2.728 norma 2.41-5.83 > ft4 1.055 norma 0.96-1.77 > > Zastanawiam si czy maja dobre wyniki czy moga miec chora

Re: tarczyca u dzieci

Hej, oboje fT4 maj troch nisko, szczeglnie dziewczynka. fT3 te troch niskie maj. Czy nie maj anemii? Jak dzieci si czuj? Wiek 6 miesicy to wiek, w ktrym ryzyko anemii jest najwiksze. Szkoda, 풽 nie zbada쿪 TSH, bo ono u dzieci jest bardzo dobrym wyznacznikiem pracy tarczycy. My턫

Re: wyniki 9-latki

Wyniki oraz zachowanie dziecka nie wskazuj na jakiekolwiek problemy z tarczyc a z tego co wiem u dzieci TSH jest do뜻 "ruchome"

Tarczyca doros퀉ch i dzieci

dot crki Gabrysi Mam ogromn pro턡, chodzi o moj crk 32 lata, to jej wyniki TSH 1,95 fT4 12,46 (12-22) 4,60% fT3 4,47 (3,1-6,2) 37% przeciwcia쿪 w 턳odku normy objawy ma jak przy niedoczynno턢i, depresja przyt쿪cza, lekarz oczywi턢ie powiedzia, 풽 wszystko jest super TSH idealne jest pani zd

Re: tarczyca - dziecko niskoros쿮

Tak, kiedy dokopa쿪m si do artyku농w naukowych wi굻켧ych rozwj mowy, j켴anie, a nawet barw g쿽su u niemowl켾 i ma퀉ch dzieci z poziomem hormonw tarczycy. Tzw. mg쿪 mzgowa to jeden z objaww niedoczynno턢i tarczycy. Hormony tarczycy maj wp퀉w na ka풼 komrk cia쿪 i bardzo du퓓 wp퀉w na

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

z chci przeczyta쿪bym, co ma do powiedzenia radiolog w USG. dla mnie osobi턢ie co si dzieje, bo ft4 jest na granicy normy dolnej, a i ft3 nie jest za wysoko. ja przy takich wynikach czuj si fatalnie 펚e. niech crka zrobi usg tarczycy, i poszukajcie lekarza, ktry zajmie si ni jak

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

Crka ma bardzo niziutkie obydwa hormony a szczeglnie Ft4- 4,60% wic rozumiem Jej objawy niedoczynne o ktrych piszesz. Koniecznie USG, skoro nie ma przeciwcia, ono wiele wyja턭i. USG z dok쿪dnym opisem i wymiarami 2 p쿪tw, b켨 objtosci.

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

dziki, tak te my턫a쿪m, umwi쿪 sie na USG to napisz mo풽 ten problem zacz교 si wcze턭iej, bo ma te policystyczne jajnki i problemy z miesi켧zkami, ale ostatnio to najgorsze te stany depresyjne, takie jak w dwubiegunwce

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!