Wszystko o:

tarczyca u dzieci

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

Pawe Dymkowski, Ada Gu쿪j

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy to zaburzenie syntezy hormonu tarczycy - tyroksyny. Najbardziej widoczne objawy niedoczynno턢i tarczycy to przyrost masy cia쿪, oglne os쿪bienie organizmu, zmczenie i senno뜻. Szczeglnie wa퓆a jest poprawna diagnoza niedoczynno턢i tarczycy u kobiet w ci굻y oraz wczesna diagnoza u dzieci. Coraz cz沅ciej diagnozowany jest te szczeglny przypadek dysfunkcji tarczycy zwany chorob Hashimoto. Podstawowe badanie w kierunku niedoczynno턢i tarczycy wymaga oznaczenia hormonu TSH we krwi

Trijodotyronina (T3) - badanie

To jeden z wa퓆iejszych hormonw wytwarzanych przez tarczyc. Jego poziom odgrywa szczegln rol u nienarodzonych jeszcze dzieci, w okresie rozwoju uk쿪du nerwowego oraz kostnego. Na podstawie warto턢i T3 potwierdza si lub wyklucza nadczynno뜻 b켨 niedoczynno뜻 gruczo퀅.

Kretynizm - rodzaj niedorozwoju umys쿽wego

Kretynizm to schorzenie 턢i턫e zwi콄ane z funkcjonowaniem tarczycy. Niedoczynno뜻 tego gruczo퀅 mo풽 powa퓆ie zak농ci prawid쿽wy rozwj zarwno fizyczny, jak i umys쿽wy dziecka. W przypadku kretynizmu pierwsze zmiany chorobowe pojawiaj si ju w 퓓ciu p쿽dowym.

Wole endemiczne

Wole endemiczne

uwarunkowania sprawiaj, 풽 jest go za ma쿽 a pozbawiona czynnika reguluj켧ego tarczyca zaczyna si powiksza. Jednym z typw rozrostu tego gruczo퀅 s wole endemiczne. Ten rodzaj zmiany w obrbie tarczycy wystpuje zazwyczaj u dzieci midzy 6 a 11 rokiem 퓓cia. Choroba mo풽 mie charakter obojtny lub

Usunicie macicy - to konieczne?

Odpowiada lekarz Magdalena Zemlak: Decyzj o usuniciu macicy nale퓓 podj길 po konsultacji z ginekologiem. W celu okre턫enia przyczyn obfitych miesi켧zek mog by niezbdne jeszcze inne badania - oznaczenia st轅e hormonw. Nale퓓 rwnie wykluczy choroby zwi콄ane z zaburzeniami krzepliwo턢i krwi j

Niedobr wzrostu (niskoros쿽뜻) - przyczyny, diagnoza i leczenie

Niedobr wzrostu (niskoros쿽뜻) - przyczyny, diagnoza i leczenie

, hipochondroplazja, chondrodystrofia, dysplazja przynasadowo-krgos퀅powa), hipotrofia wewn켾rzmaciczna. Konstytucjonalne op撰nienie wzrostu i dojrzewania wystpuje u dzieci, ktrzy zaczynaj dojrzewanie p撰niej ni ich rwie턭icy. Skok pokwitaniowy , czyli moment gwa퀃ownego wzrostu, jest op撰niony (czasem nawet o

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

JOD: przereklamowany, niezbdny, a mo풽 szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci굻 g쿽턭o

krtani, prowadz켧y do niewydolno턢i oddechowej. W przypadku du풽go przedawkowania istnieje ryzyko niewydolno턢i uk쿪du kr굻enia. U osb ze sk쿽nno턢i do zaburze pracy tarczycy nadmierna poda jodu mo풽 prowadzi do pojawienia si lub zaostrzenia chorb autoimmunologicznych, do rozwoju zarwno

Nadczynno뜻 tarczycy

Nadczynno뜻 tarczycy

po pojedynczej dawce. Wskazania do interwencji chirurgicznej w przypadku nadczynno턢i tarczycy s ograniczone i pozostaj dyskusyjne. Zabieg chirurgiczny przeprowadza si u pacjentw (dzieci, m쿽dzie퓓 i kobiet w ci굻y), ktrzy nie odpowiadaj na terapi farmakologiczn lub gdy wystpuj u nich

Polscy lekarze nie zlecaj bada tarczycy

Polscy lekarze nie zlecaj bada tarczycy

chorb tego gruczo퀅. O takie badanie powinny si upomina zw쿪szcza te osoby, ktre obserwuj u siebie objawy mog켧e sugerowa wystpowanie choroby tarczycy, czyli przewlek쿮 zmczenie i senno뜻, nadpobudliwo뜻 i nerwowo뜻, zmian masy cia쿪 bez wyra펝ej przyczyny, nietolerancj zimna, such skr na

Niby mikro, a niezwykle wa퓆y. To o JODZIE wiedzie warto

Niby mikro, a niezwykle wa퓆y. To o JODZIE wiedzie warto

Nerwowo뜻 a chora tarczyca

Mam stwierdzon niedoczynno뜻 tarczycy, a w sierpniu czeka mnie operacja. Niedawno odstawi쿪m dziecko od piersi, dwie ostatnie ci굻e mia쿪m w do뜻 krtkim odstpie czasu (r璨nica w wieku dzieci to rok i trzy miesi켧e). Moje pytanie brzmi.: jak du퓓 wp퀉w na moj nerwowo뜻 ma niedoczyno뜻 tarczycy i

ble ko턢i

tarczyc ,prosz o pomoc bo 퓓cie traci dla mnie sensu mimo 48 lat i jeszcze dwjki dzieci do wychowania Dorota

Pocenie si r켧zek i stp u dziecka

Co mo풽 by przyczyn pocenia si r켧zek i stp u dwuletniego dziecka?W przypadku ma퀉ch dzieci i niemowl켾 czsto przyczyn nadmiernego pocenia si jest nie w pe쿻i dojrza퀉 system termoregulacji. Czsto w przypadku dzieci, ktre s bardzo aktywne wystpuje wiksza potliwo뜻 jak rwnie w

Leczenie jodem promieniotwrczym

Jak leczenie jodem promieniotwrczym (cho powa퓆ie konieczne) mo풽 negatywnie wp퀉n길 na organizm i w jaki sposb? Czy i jak d퀅go wydala si go, neutralizuje z organizmu? Na jaki okres czasu od jodowania nale퓓 si odizolowa od dzieci, kobiet ci轅arnych, osb chorych i starszych (?) oraz, czy to

Pord, sepsa i problemy z wag

dyskopati i skolioz i 4mmzgrubienie na krgos퀅pie) moja waga zamiast spada ro턭ie do tego ci켫le chce mi si spa mam zmienne nastroje i trudno mi si skupi. Bardzo prosz poradzi mi jakie zrobi badanie do kogo pj뜻 po porad. Dodam jeszcze, 풽 jestem niespe쿻a 30 letni mam 4 dzieci i nigdy

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

tarczyca u dzieci

Mam dwojke dzieci ch쿽pca 6 mc i wyniki: ft3 2.869 norma 2.15-5.83 ft4 0.92-1.99 dziewczynka 4 latka i wyniki: ft3 2.728 norma 2.41-5.83 ft4 1.055 norma 0.96-1.77 Zastanawiam si czy maja dobre wyniki czy moga miec chora tarczyce.Ja jestem hashimotka i chlopca urodzilam leczac tarczyce a

Re: tarczyca u dzieci

kinia38 napisa쿪: > Mam dwojke dzieci ch쿽pca 6 mc i wyniki: > ft3 2.869 norma 2.15-5.83 > ft4 1.194 0.92-1.99 > > dziewczynka 4 latka i wyniki: > ft3 2.728 norma 2.41-5.83 > ft4 1.055 norma 0.96-1.77 > > Zastanawiam si czy maja dobre wyniki czy moga miec chora

Re: tarczyca u dzieci

Hej, oboje fT4 maj troch nisko, szczeglnie dziewczynka. fT3 te troch niskie maj. Czy nie maj anemii? Jak dzieci si czuj? Wiek 6 miesicy to wiek, w ktrym ryzyko anemii jest najwiksze. Szkoda, 풽 nie zbada쿪 TSH, bo ono u dzieci jest bardzo dobrym wyznacznikiem pracy tarczycy. My턫

Tarczyca doros퀉ch i dzieci

dot crki Gabrysi Mam ogromn pro턡, chodzi o moj crk 32 lata, to jej wyniki TSH 1,95 fT4 12,46 (12-22) 4,60% fT3 4,47 (3,1-6,2) 37% przeciwcia쿪 w 턳odku normy objawy ma jak przy niedoczynno턢i, depresja przyt쿪cza, lekarz oczywi턢ie powiedzia, 풽 wszystko jest super TSH idealne jest pani zd

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

z chci przeczyta쿪bym, co ma do powiedzenia radiolog w USG. dla mnie osobi턢ie co si dzieje, bo ft4 jest na granicy normy dolnej, a i ft3 nie jest za wysoko. ja przy takich wynikach czuj si fatalnie 펚e. niech crka zrobi usg tarczycy, i poszukajcie lekarza, ktry zajmie si ni jak

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

Crka ma bardzo niziutkie obydwa hormony a szczeglnie Ft4- 4,60% wic rozumiem Jej objawy niedoczynne o ktrych piszesz. Koniecznie USG, skoro nie ma przeciwcia, ono wiele wyja턭i. USG z dok쿪dnym opisem i wymiarami 2 p쿪tw, b켨 objtosci.

Re: Tarczyca doros퀉ch i dzieci

dziki, tak te my턫a쿪m, umwi쿪 sie na USG to napisz mo풽 ten problem zacz교 si wcze턭iej, bo ma te policystyczne jajnki i problemy z miesi켧zkami, ale ostatnio to najgorsze te stany depresyjne, takie jak w dwubiegunwce

Re: Badanie tarczycy- tutaj to modne...

, tam ci lepiej poinformuj forum.gazeta.pl/forum/f,24712,Tarczyca_doroslych_i_dzieci.html

Re: wielko뜻 tarczycy u dzieci 6-13- link i rozwa

Znalaz쿪m tak oto prezentacj: "Choroby tarczycy u dzieci " - mo풽 si przyda? - scapula.pl/katalog/warszawa/pediatria6/choroby_tarczycy.pps

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!