Wszystko o:

tarczyca

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

wizu

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Choroby tarczycy s czsto przypisywane kobietom. Wielu uwa풹, 풽 niedoczynno뜻 lub nadczynno뜻 to dolegliwo턢i typowo 풽skie. Tymczasem choroby tarczycy mog tak풽 dotyka m轅czyzn. Zdarza si to rzadziej ni u kobiet, ale i tak czsto w przeliczeniu na ca낢 populacj. Panowie maj jednak tendencj do unikania lekarzy i to w쿪턭ie z tego powodu r璨norakie zaburzenia s u nich rzadko diagnozowane.

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

Zmiany nowotworowe w obrbie tarczycy zdarzaj si stosunkowo rzadko. Szacuje si, 풽 stanowi zaledwie jeden procent wszystkich diagnozowanych nowotworw z쿽턫iwych. Zatem, jakie s objawy raka tarczycy, jak go zdiagnozowa i jak wygl켨a leczenie?

Choroba Hashimoto (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

Co jest Hashimoto? To autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, ktre powoduje b낢d w pracy uk쿪du immunologicznego. W efekcie dochodzi do autoagresji organizmu. Objawy Hashimoto to m.in: sucha skra, zmczenie, wysoki cholesterol, obfite miesi켧zki. Leczenie Hashimoto polega na 쿪godzeniu skutki choroby.

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

Dlaczego zdrowie tarczycy jest tak istotne? 칎by dobrze zrozumie, na czym polega nadczynno뜻 tarczycy, warto dowiedzie si co nieco o samym tym gruczole. Tarczyca znajduje si poni풽j krtani (przylega do tchawicy), a jej g농wnym zadaniem jest produkowanie kluczowych dla funkcjonowania organizmu

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

Guzki tarczycy - czym s, sk켨 si bior, a tak풽 w jaki sposb si je diagnozuje oraz leczy?

Czym s guzki tarczycy – objawy, ktre s dla nich typowe Mwimy w tym przypadku o litych lub wype쿻ionych p퀉nem (guzki koloidowe) strukturach, ktre s wykrywalne w badaniu palpacyjnym lub ultrasonograficznym (USG). Ich cech charakterystyczn s wyra펝e granice oraz du풹 spoisto뜻. Ich

TARCZYCA a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

TARCZYCA a DIETA. Jakie znaczenie ma od퓓wianie w profilaktyce i leczeniu schorze tego gruczo퀅?

Choroby tarczycy leczy specjalista endokrynolog i najcz沅ciej bez klasycznej farmakologii lub innego postpowania (np. operacji) choremu nie mo퓆a skutecznie pomc. Dieta jednak zawsze ma znaczenie wspomagaj켧e. Co je뜻, a czego unika? Niezale퓆ie od pierwotnej przyczyny i rodzaju schorzenia

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

TSH, czyli stra퓆ik tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Tyreotropina powoduje zwikszanie masy oraz ilo턢i krwi przep퀉waj켧ej przez tarczyc . Dodatkowo wp퀉wa na ilo뜻 wydzielanych przez ni hormonw. Pod wp퀉wem stresu lub niskiej temperatury przysadka zwiksza wydzielanie TSH. Jego st轅enie spada pod wp퀉wem

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Tarczyca to gruczo dokrewny po쿽퓇ny z przodu krtani. Produkuje on trzy hormony - tyroksyn (T4), trijodotyronin (T3) i kalcytonin. Tyroksyna i trijodotyronina odpowiedzialne s za zwikszanie podstawowej przemiany materii - zwikszaj zu퓓cie tlenu, stymuluj tworzenie bia쿮k, zwikszaj

Tyreotropina (TSH) - norma, niedobr, badanie. Za co odpowiada

Tyreotropina (TSH) - norma, niedobr, badanie. Za co odpowiada

Tyreotropina: czym jest Tyreotropina, a dok쿪dniej hormon tyreotropowy ( TSH - thyroid stimulating hormone), jest wytwarzana przez przedni p쿪t przysadki mzgowej. Jej kluczow funkcj jest pobudzanie tarczycy do produkcji hormonw. O tym jak wa퓆y jest prawid쿽wy poziom hormonw tarczycy w

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

Subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy

Do낢cz do Zdrowia na Facebooku! Jednym z takich schorze, ktre przez lata mo풽 nie wywo퀉wa 풹dnych objaww jest subkliniczna nadczynno뜻 tarczy. Dzia쿪nie tarczycy jest kontrolowane przez przysadk mzgow, ktra wytwarza hormon (TSH) pobudzaj켧y tarczyc do produkcji T3 i T4. Anatomia

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca nami rz켨zi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narz켨?

Tarczyca?

Zastanawiam si czy wszystko dobrze z moj tarczyc. W쿪턢iwie podejrzenia mia쿪m ju 7 lat temu. W szpitalu panie po쿽퓆e zwrci퀉 uwag m.in . na wysoki puls przy ci턭ieniu niskim lub w granicach normy. By쿪m wtedy w ci굻y. Zrobi쿪m badania krwi jakie 6 lat temu i nie wykaza퀉 nieprawid쿽wo턢i

Tarczyca?

: 1.28ng/dl - normy: 0.8 - 1.7; FT3: 3.73pg/ml - normy 2.6 do 5.1. Oprcz objaww ze strony serca mam zmienne nastroje, depresje i w nocy jak 턯i mam sucho뜻 nosa, 풽 a piecze czasami. Morfologia, CRP w normie. Prosz o interpretacj, czy jest jakie podejrzenie tarczycy?Wyniki bada hormonalnych

tarczyca

mam wynik TSH,jest taki TSH-III 3-964uIU/ml N: 0,24-4,2 czy to dobry wynik

TARCZYCA

Choruj na niedoczynno뜻 tarczycy - stosuj Letrox100-)od kilku tygodni moje samopoczucie si pogorszy쿽,bardzo si poc jestem zmczona,odczuwam ko쿪tanie serca i pogorszenie apetytu,mam problemy ze snem -jestem rozdra퓆iona-nerwowa...czy jest to skutek zbyt du풽j lub zbyt ma쿮j dawki leku?

Choroby tarczycy?

laboratoryjnych w oderwaniu od stanu klinicznego pacjenta.Gdyby nie towarzyszy퀉 Pani 풹dne dolegliwo턢i - a badanie musia쿽 zosta zlecone z konkretnego powodu - mg쿫ym powiedzie, 풽 wyniki bada laboratoryjnych nie wskazuj na patologi w obrbie tarczycy i badanie przeciwcia tarczycowych nie jest

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

Tarczyca

Podajesz wynik TSH, ale nie podajesz norm dla danego laboratorium (metody badania bywaj r璨ne) O tarczycy tu mo풽sz poczyta i popyta tarczyca.info/forums/ medonet.pl/badania,tsh---norma-i-wyniki-badania-tsh,artykul,1570133.html

Tarczyca i problemy psychiczne

My턫i 풽 problemy psychicznie wy낢cznie le엽 w g쿽wie??? No to nic bardziej mylnego!

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy

Jodu. Je stosujemy przy problemie hashimoto i zapaleniu tarczycy, bo nasila proces zapalny, tarczyca szaleje, tsh szaleje i masz same problemy. Stosujemy hormon zamiast jodu. Odstawienie hormonu tarczycy to w mojej opini jest szalestwo, ale ka풼y rozi co uwa풹.

Re: rak anaplastyczny tarczycy

Czy kto jest tutaj jeszcze aktywny?Chtnie porozmawiam o raku anaplastycznym tarczycy.Mj tata ma zdiagnozowany ten rodzaj nowotworu.

Niedoczynno뜻 tarczycy

Witam. Stwierdzono u mnie niedoczynno뜻 tarczycy na podstawie podwy퓋zonego TSH. Jutro mam wizyte u radiologa i scyntografie. Na skierowaniu jest napisane "struma difusa" co chyba oznacza powikszon tarczyc. Je턫i po jutrzejszym badaniu diagnoza si potwierdzi to podobno dostan leki ktre bd

TARCZYCA?????????

Moje wyniki FT4 -1.16% FT3 13.33% TSH 0,33 przy normie 0,55 O co chodzi? To nie nadczynno뜻 ani niedoczynno뜻... Martwi si, a czuje si masakryczie... Jak szybko mog si zmienia wyniki ft4 ft3? Mo풽 by powtrzy?

niedoczynno뜻 tarczycy ?

kg.!Zrobilam badania krwi.morfologia ok,natomisat Tsh 1.088 (norma 0.300 do 4500) ,ft 4.10 (n 3.90 do 7.20) oraz FT 4 8.59 (norma 11.50 do 21) .czy to juz niedoczynnosc tarczycy? Czy jak zaczne brac leki schudne ?odzyslam dobre samopoczucie i "wroce do siebie "?ile trwa leczenie?

Re: Forumowy klasyk- zbadalam tarczyce ;)

> Bede zyc? wiesz ile kobiet ma niedoczynnosc albo nadczynnosc tarczycy i dozywa poznego wieku>?

Re: Niedoczynno뜻 tarczycy

Opuchlizna zchodzi po unormowaniu hormon tarczycy tzw. obrzek sluzakowaty. Natomiast tedukcja tkanki tluszczowej nastepuje przy unormowaniu wydzielania insuliny (mowiac najprosciej trzeba jesc takie produkty, ktore nie powoduja wahniec i duzych wyrzutow insuliny). Mozna utyc prz leczeniu

czy to chora tarczyca?

Witajcie, czy kto m켨rzejszy ode mnie mg쿫y pomc mi zinterpretowa wyniki, ktre s w normie ale samopoczucie fatalne? TSH 1,54 (0,550-4,780) 23,40% FT4 1,5 (0,89-1,76) 70,11% FT3 3,61 (2,30-4,2) 68,95% USG: tarczyca o sk켺ym przep퀉wie jak w niedoczynno턢i, poj. 22 ml

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!