Wszystko o:

wole tarczycy

podpis gówki

Wole tarczycy

Wole tarczycy jest skutkiem nieprawid쿽wo턢i funkcjonowania tarczycy. Powoduje to powikszenie tarczycy wywo쿪ne przez ró퓆e czynniki. Wole tarczycy mo풽 si uwidoczni na szyi lub rozrasta za mostkiem i w klatce piersiowej.

Przyczyny powstania wola tarczycy to odpowied gruczo퀅 tarczycy na nadmierne pobudzenie TSH wytwarzanego przez przysadk mózgow.

Leczenie woli tarczycy: farmakologiczne lub operacyjne.

kaole

Wole endemiczne

Wole endemiczne

Wole to termin medyczny okre턫aj켧y powikszenie tarczycy. Rozrost gruczo퀅 mo풽 by spowodowany bardzo wieloma czynnikami. Najcz沅ciej jednak ma on zwi콄ek z nieprawid쿽wym st轅eniem jodu w organizmie.

Wole guzkowate obojtne

Zmiany w tarczycy mog by spowodowane m.in. niedoborem, kontroluj켧ego jej dzia쿪nie, jodu. Mo풽 si jednak zdarzy, 풽 mimo widocznych niepokoj켧ych oznak gruczo dzia쿪 bez zarzutu. Do tego typu zaburze nale엽 niektre wole.

Wole obojtne

Zmiany chorobowe w obrbie tarczycy najcz沅ciej maj zwi콄ek z zaburzeniami hormonalnymi. Nadprodukcja jednego z nich (przede wszystkim TSH) mo풽 spowodowa, 풽 dotychczas obojtne wole zaczn si powiksza i uciska.

Szumy w g쿽wie, a branie lekarstw

Odpowiada lekarz Marek Wolski: Podane przez Pani informacje wskazuj na w쿪턢iwe dobranie dawki Euthyroxu.  Opisywane silne szumy mog oczywi턢ie by skutkiem za퓓wania tego leku (np. jako wynik zaburze rytmu) - jest to jednak ma쿽 prawdopodobne, gdy odpowiednio dawkowany Euthyrox bardzo rza

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

Tarczyca u m轅czyzn - o czym trzeba wiedzie?

chorb tarczycy. Powikszenie tego rodzaju okre턫ane jest mianem wola tarczycy. Stanowi on charakterystyczny objaw problemw z tym organem. Nie zawsze wole si ujawniaj. Wwczas chorob rozpoznaje si po innych symptomach. Do niepokoj켧ych objaww nale퓓 zaliczy m.in.: duszno턢i; trudno턢i w po퀉kaniu

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

Objawy raka tarczycy. Jak rozpozna raka tarczycy i jak mo퓆a go skutecznie leczy?

. Bardzo czsto nie daje 풹dnych objaww lub ukrywa si pod postaci wola (w takich sytuacjach mwi si o raku utajonym). Je턫i jego 턳ednica nie przekracza centymetra mwi si o mikroraku tarczycy. Rak pcherzykowy tarczycy Stanowi niemal 20 procent nowotworw z쿽턫iwych tarczycy, diagnozowany jest

Choroba Hashimoto (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

Choroba Hashimoto (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy): przyczyny, objawy, leczenie

przebiega w utajeniu. Dopiero, gdy objawy zaczn by dokuczliwe lub niepokoj켧e, po wykonaniu dok쿪dnych bada mo퓆a wdro퓓 w쿪턢iwe leczenie. W przypadku Hashimoto pewne zmiany mo퓆a zauwa퓓 w samej tarczycy - mo풽 powiksza si tworz켧 wole lub przeciwnie - zanika. Wystpuj켧e przy tej chorobie objawy

Niby mikro, a niezwykle wa퓆y. To o JODZIE wiedzie warto

Niby mikro, a niezwykle wa퓆y. To o JODZIE wiedzie warto

Wole guzowate nadczynne u 84-letniej osoby

Moja 84 letnia mama choruje na nadczynno뜻 tarczycy.Ma stwierdzone wole guzowate nadczynne z uciskiem na tchawice.Leczona jest od prawie 3 lat Thyrozolem. Niestety, nie wyra풹 zgody na leczenie radiojodem pomimo naszych usilnych stara i nie wyrazi ju zgody. W tej chwili tsh niestety waha si od

Przygotowanie do zabiegu radiojodterapii z powodu nadczynnego wola

powodzenie terapii (g농wnie w leczeniu raka tarczycy) zaleca si diet niskojodow. Polega ona na maksymalnym ograniczeniu spo퓓wania pokarmw bogatych w jod przez okres oko쿽 2 tygodni przed zabiegiem. Przede wszystkim unika nale퓓: soli i pokarmw zawieraj켧ego du엽 ilo뜻 soli, ryb morskich i owocw morza

Niedoczynno뜻 tarczycy, a niska waga

Dlaczego podczas niedoczynno턢i tarczycy (wykryta w badaniu TSH) wa욧 zbyt ma쿽? Mam wikszo뜻 objaww niedoczynno턢i takie jak senno뜻, efekt brudnych kolan, such i zimna skr, szybkie mczenie si itd. nie mam jednak wola ani nie tyje. Mam 19 lat i jem dos쿽wnie wszystko i to w sporych

Wyniki TSH

przeciwcia anty-TPO 턻iadczy o autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy - chorobie Hashimoto. W wikszo턢i przypadkw doprowadza ona do niedoczynno턢i. Wcelu rozpoznania choroby niezbdne jest stwierdzenie oprcz dodatniego miana przeciwcia wystpowanie niedoczynno턢i tarczycy lub stwierdzenie wola lub

Szumy w g쿽wie, a branie lekarstw

W 2010 roku mia쿪m ca쿸owit resekcj tarczycy (wole koloidowe). Obecnie TSH 1,30 bior euthyrokx 150, mam te cukrzyc i wysokie ci턭ienie. Od pewnego czasu mam silne szumy w g쿽wie. Czy mo풽 to by przyczyn brania lekarstw?Podane przez Pani informacje wskazuj na w쿪턢iwe dobranie dawki

Nie znalaz쿮 tego, czego szukasz? Zapytaj u퓓tkownikw

tarczyca - wole

,01 ng/dl (norma 0,699-1.540) USG tarczycy, wiem tylko,풽 mam objto뜻 20ml i lekarz stwierdzi wole. Jeden endokrynolog powiedzia,풽 wyniki s dobre i na wole mam 퀉ka jod, a drugi stwierdzi,풽 wyniki FT3 i FT4 mog퀉 by by troszk inne i kaza zrobi powtrne badanie na TSH, T3, T4, prolaktyn i

Re: wole tarczycy

-- id id, masz du풹 ta tarczyce a wole zamostkowe niesie za sob pewne ryzyko ucisku na ro퓆e 퓓퀉 i tchawice powoduj켧 trudno턢i z oddychaniem, prze퀉kaniem czy kaszel. pozdrawiam Stapelia doggiewoogie.pl

Re: wole tarczycy

przy operacjach sercowych, co jest br. ci轅k operacj). Szcz沅liwie trafi쿪m na cudownego chirurga, ktry oszczdzi mi tych wszystkich do턻iadcze i mia쿪m tzw. tarczycow operacj (czyli cite gard쿽). Ze wzgldu na guzkowe wole olbrzymie, wycito mi ca쿸owicie tarczyc (b켨 na to przygotowany), co

operacja - wole tarczycy - hashi? help :(

W sumie to bywam u Was czsto... mam skierowanie na operacj wycicia tarczycy (termin ustalony 28 sierpnia). Mam wole duuzzzeeee (po ci굻y mocno uros쿽, opad쿽 w d車 ci켫nie i uciska na tchawice) o hashimoto s퀉sza쿪m, ale oczywi턢ie 풹den endo o tym nie mwi. Wole guzowate mam od conajmniej 10

Re: operacja - wole tarczycy - hashi? help :(

Anque - jestem podobnym przypadkiem to Twojego. Wielkie wole, uciskaj켧e tchawic, opadaj켧e ju na serce! Mimo hashi - do operacji (takie wole grozi przede wszystkim uduszeniem). Mam teraz troch problemw zdrowotnych (ten brak tarczycy!), ale nie by쿽 wyj턢ia. Akurat u mnie by쿽 to najlepsze

Re: Hashimoto - wole czy zanik tarczycy?

Skoro norma wielko턢i tarczycy to co najmniej od 12 czy 13 ml (do 18 ml), to 8 czy nawet 10 ml to nie jest powikszona tarczyca czyli wole tylko ci켫le za ma쿪 tarczyca. W ka풼ym pomiarze jest jaki niewielki b낢d i czy 7 czy 8 ml to 풹dna r璨nica. Wole bdzie, jak tarczyca uro턭ie do 20 czy wicej

wole tarczycy

Od 1998 r. chorowa쿮m na nadczynno뜻 tarczycy. W wyniku leczenia poziom TSH mia쿮m od kilku lat w normie. Teraz zrobi쿮m USG tarczycy i stwierdzono powikszenie tarczycy - p쿪t prawy 47x48x91mm, obj. ok. 106 ml, p쿪t lewy 34x28x73 oj. 36 ml. Oba p쿪ty sigaj mostka. Przemieszczona nieznacznie

Hashimoto - wole czy zanik tarczycy?

syntezy hormonw tarczycy i s wykrywane g농wnie u pacjentw z zapaleniem tarczycy i niedoczynno턢i. St轅enie tych przeciwcia koreluje ze stopniem niedoczynno턢i tarczycy. Wiek kostny u tych pacjentw jest op撰niony. U 10-20% osb wystpuje wyczuwalne wole. Tarczyca jest symetrycznie powikszona

Re: tarczyca - wole

A masz podane obok wynikw normy? bo nie s ujednolicone (jednakowe wszdzie) i trudno gdyba, nie znaj켧 norm w tym laboratorium. Jak widzisz, mj nick to Zamostkowa - od wielkiego wola (a za mostek), wic co nieco wiem (i przesz쿪m), ale nikt chyba ci nie odpowie bez podania przez ciebie tych

Re: tarczyca - wole

Witam. Badania zrobi쿪m i wygl켨aj tak: TSH 2,23 ulU/ml PRL 5,99 ng/ml ATPO < 28.00 U/ml ATG < 15,00 U/ml PGN 10,49 ng/ml Czy jest co niepokoj켧ego w tych wynikach ? Z gry dzikuj za odpowied.

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj 턻ie퓇뜻 umys퀅, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najcz沅ciej prowadz do depresji. Strze si!