Wszystko o:

zapalnie minia barku

JW

Nerwoble - przyczyny, rodzaje, leczenie

Nerwoble - przyczyny, rodzaje, leczenie

Nerwoble, zwane inaczej neuralgi, to ble, ktre pojawiaj si pozornie bez adnej przyczyny. Tak naprawd ble tego typu s spowodowane zaburzeniami funkcjonowania nerww, ktre powoduj niespodziewane napady blu w rnych obszarach ciaa. Jakie s najczciej wystpujce rodzaje nerwobli, jak si objawiaj i jak sobie z nimi radzi?

Nerw bdny: funkcje. Objawy uszkodzenia nerwu bdnego

Nerw bdny to najduszy nerw w naszym ciele. Naley do nerww czaszkowych, ale - jako jedyny wrd nich - wychodzi poza gow i szyj. Unerwia cz mini twarzy, a take wszystkie narzdy klatki piersiowej i jamy brzusznej, a do pocztku jelit.

Bl pod pach - o czym wiadczy?

Bl pod pach od razu wzbudza nasz niepokj. Kojarzony bywa z oznakami choroby nowotworowej, zwaszcza jeli towarzysz mu powikszone wzy chonne. Nie zawsze jednak jest tak gronie. Lekko bolesne powikszenie wzw chonnych pod pachami, jeli mija, oznacza zwyk infekcj. Bolesno pod pachami moe mie wiele przyczyn, jak chociaby urazy barku, zbyt forsowne wiczenie, a take zapalenie mieszkw wosowych czy gruczow potowych. Ble promieniujce na lew lub praw stron sygnalizuj czasem zawa lub choroby nerek. Ostateczn diagnoz powinien postawi wtedy lekarz.

Zapalenie skrno-miniowe - co to za schorzenie i jakie daje objawy?

Zapalenie skrno-miniowe - co to za schorzenie i jakie daje objawy?

np. przy zakaeniu lub uwarunkowaniach genetycznych zaczyna zwalcza take zdrowe komrki. Odkadajce si we wknach miniowych przeciwciaa sprzyjaj tworzeniu si stanw zapalnych, ktre najczciej obejmuj okolice barkw, bioder, karku oraz grzbietu. Schorzenie moe si rozwin niemal w

Choroby reumatyczne - co je powoduje, jak wyglda ich diagnostyka, a jak leczenie?

Choroby reumatyczne - co je powoduje, jak wyglda ich diagnostyka, a jak leczenie?

temperatura). zapalenie wielominiowe i skrno-miniowe - prowadzi do osabienia mini zazwyczaj w obrbie karku, bioder, barkw oraz grzbietu przez co chorzy maj powane problemy z podnoszeniem si czy wchodzeniem po schodach; w przypadku zapalenia skrno-misniowego na skrze pojawia si rumie wok

Zesp Tietza, czyli stan zapalny

Zesp Tietza, czyli stan zapalny

pozostaoci po infekcji drg oddechowych. Zesp Tietzego - objawy i diagnoza Najbardziej charakterystycznym objawem choroby jest silny, promieniujcy do ramienia lub barku bl w klatce piersiowe j. Dodatkowo w miejscu blu pojawia si obrzk. Pojawiajcy si przy zapaleniu staww nieprzyjemny ucisk w

Bl okcia - czsty skutek przecienia mini przedramienia. Jak go diagnozowa i leczy?

Bl okcia - czsty skutek przecienia mini przedramienia. Jak go diagnozowa i leczy?

. Bl okcia bywa skutkiem nieprawidowoci w innych stawach, bd odlegych miniach. Ograniczenie w stawie barkowym bd aktywny punkt spustowy jednego z mini okolicy barku czy plecw moe skutkowa blem promieniujcym do okcia. Dysfunkcje krgw, wizade lub mini na odcinku szyjnym

Badania neurologiczne: kiedy si je przeprowadza, na czym polegaj?

Badania neurologiczne: kiedy si je przeprowadza, na czym polegaj?

barkw symetrie i ruchomo jzyka Badanie koczyn grnych natomiast to ocena m.in. uoenia koczyn, ruchw czynnych i biernych, siy i napicia miniowego. Badanie polega na wykonywaniu polece typu zginanie, prostowanie rki itp. Po zbadaniu odruchw powierzchniowych ocenia si odruchy gbokie

Zesp bolesnego barku

Zesp bolesnego barku

Bl barku pojawi si nagle. Czsto jego powodem jest stan zapalny torebki stawowej (wknista otoczka stawu, pokryta od wewntrz bon wydzielajc pyn maziowy, zmniejszajcy tarcie koci tworzcych staw) lub cigna. Bl moe promieniowa do grnej czci plecw i szyi. Utrudnia to normalne

Sauna fiska - zalety, przeciwwskazania. Jak korzysta z sauny fiskiej

Sauna fiska - zalety, przeciwwskazania. Jak korzysta z sauny fiskiej

rozwj choroby oraz wystpienie powika Stany zapalne mini oraz staww Choroby nowotworowe Intensywny wysiek przed wejciem do tego pomieszczenia – podwyszone ttno i brak czasu na regeneracj przed wejciem do gorcej sauny, moe spowodowa zaburzenia krenia oraz pracy serca Wycieczenie

Przeczytaj wicej o zdrowiu:

Ból pleców

Powiedz, gdzie i jak boli, podpowiemy, dlaczego

Naturalne dopalacze

Dodaj energii, przywracaj wieo umysu, usuwaj zmczenie

10 zawodów

które najczciej prowadz do depresji. Strze si!