Wszystko o:

bezdech senny drgawki mini

Maria Wrbel

Nadcinienie ttnicze wtrne - przyczyny, objawy, leczenie

Nadcinienie ttnicze wtrne - przyczyny, objawy, leczenie

Nadcinienie ttnicze wtrne jest to jednostka choroba wywoana innym schorzeniem lub przyjmowaniem lekw oraz innych rodkw. W zalenoci od przyczyny chorob t mona zniwelowa niemale od razu, a czasem, w przypadku uszkodzenia nerek, chory skazany jest na ni do koca ycia. Na nadcinienie ttnicze wtrne naraone s rwnie osoby mode, ktre nie ukoczyy 20. roku ycia.

Niedotlenienie mzgu: objawy, skutki, leczenie

Niedotlenienie mzgu moe mie wiele przyczyn. Do niedotlenienia mzgu dochodzi w wyniku zaburze pracy ukadu krenia, a take zaburze w funkcjonowaniu ukadu oddechowego i ukadu nerwowego. Nasz mzg jest niezwykle wraliwy na brak tlenu. Wystarcz 4 minuty braku krenia krwi, aby doszo do nieodwracalnych zmian w mzgu. Objawy niedotlenienia zale od miejsca w mzgu, ktre zostao pozbawione dostatecznej iloci tlenu. Take stopie uszkodzenia mzgu oraz moliwoci naprawy zale od czasu, w ktrym mzg by niedotleniony oraz rozlegoci powstaego uszkodzenia.

Lunatykowanie: przyczyny, leczenie lunatykowania

Lunatykowanie, inaczej somnambulizm, oznacza chodzenie we nie. To zaburzenie snu w dziecistwie jest wyrazem niedojrzaoci centralnego systemu nerwowego. Lunatykowanie dorosych natomiast ma zoone przyczyny i powinno by leczone.

  • Padaczka, czyli jak y z t chorob

    Padaczka, czyli jak y z t chorob

    drgawkami caego ciaa. Jego konsekwencje mog by powane, kady napad uoglniony moe bowiem by zagroeniem ycia. Na szczcie do zgonu dochodzi bardzo rzadko, ale trzeba pamita, e uoglniony napad zawsze zastawia po sobie jakie uszkodzenie mzgu. Pewne komrki, w ktrych dochodzi do bardzo silnych