Wszystko o:

tarczyca

Tarczyca

Czym jest tarczyca: Tarczyca to najwikszy gruczo wydzielania wewntrznego w naszym organizmie. U dzieci wa퓓 od 4 do 15 g, u doros퀉ch od 15 do 30 g. Odpowiada za wytwarzanie hormonów kontroluj켧ych ciep쿽t cia쿪 i prawid쿽w przemian materii. Wp퀉wa na funkcjonowanie uk쿪du nerwowego, pokarmowego i rozrodczego. U dzieci mo풽 mie tak풽 wp퀉w na to, jak szybko maluch ro턭ie i jak dojrzewa jego ko턢iec.

Diagnostyka: Przy nadczynno턢i wzrastaj st轅enia tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), obni풹 si za poziom tyreotropiny (hormonu przysadki mózgowej - TSH), który reguluje wydzielanie hormonów przez tarczyc. Przy niedoczynno턢i najcz沅ciej proporcje s odwrotne: st轅enia T3 i T4 s niskie, a TSH zawy퓇ne. Prawid쿽wy wynik TSH w zasadzie wyklucza niedoczynno뜻 tarczycy. Dla upewnienia bada si nie tylko ca쿸owity poziom hormonów, ale tak풽 tzw. woln tyroksyn (FT4) i trójjodotyronin (FT3). Prawid쿽we wyniki bada to: - FT3 2,0-4,0 pg/ml, - FT4 0,7-2,2 ng/100 ml, - TSH 0,4-6,0 IU/ml. W diagnozie nadczynno턢i wykorzystuje si badanie scyntygraficzne. Pacjentowi podaje si niewielk dawk pierwiastka promieniotwórczego, który jest wychwytywany przez tarczyc. G쿽wic tzw. kamery gamma kieruje si na chory narz켨. Na ekranie monitora i na kliszy wida fragmenty gruczo퀅 pracuj켧e prawid쿽wo i obszary nadczynne lub niewydzielaj켧e hormonów.

kaole

Choroby tarczycy - jak rozpozna, 풽 tarczyca choruje? Jakie s objawy daje chora tarczyca i jak wygl켨a leczenie?

Choroby tarczycy - jak rozpozna, 풽 tarczyca choruje? Jakie s objawy daje chora tarczyca i jak wygl켨a leczenie?

Tarczyca to niewielki gruczo, ktry znajduje si z przodu szyi, tu pod krtani. Kontrol jego pracy zajmuje si przede wszystkim przysadka mzgowa i wydzielany przez ni hormon TSH. Chora tarczyca mo풽 dawa bardzo r璨ne objawy, ktre rzadko w pierwszej kolejno턢i kojarzone s zaburzeniami hormonalnymi. Jak choruje tarczyca i jakie mo풽 dawa objawy?

Niedoczynno뜻 tarczycy: przyczyny, objawy, badania

Niedoczynno뜻 tarczycy to zaburzenie syntezy hormonu tarczycy - tyroksyny. Najbardziej widoczne objawy niedoczynno턢i tarczycy to przyrost masy cia쿪, oglne os쿪bienie organizmu, zmczenie i senno뜻. Szczeglnie wa퓆a jest poprawna diagnoza niedoczynno턢i tarczycy u kobiet w ci굻y oraz wczesna diagnoza u dzieci. Coraz cz沅ciej diagnozowany jest te szczeglny przypadek dysfunkcji tarczycy zwany chorob Hashimoto. Podstawowe badanie w kierunku niedoczynno턢i tarczycy wymaga oznaczenia hormonu TSH we krwi

Nadczynno뜻 tarczycy - co warto wiedzie? Objawy, diagnostyka, leczenie

Nadczynno뜻 tarczycy (inaczej hipertyreoza) polega na zwikszonym wydzielaniu hormonw tego gruczo퀅. Wytwarzanie wikszej ilo턢i hormonw, ni potrzebuje nasz organizm, mo풽 objawia si na przer璨ne sposoby, a oprcz odmiany jawnej wystpuje tak풽 utajona forma choroby (subkliniczna nadczynno뜻 tarczycy). Je턫i dokucza Ci ko쿪tanie serca, uczucie gor켧a i potliwo턢i, a Twoje rce podejrzanie czsto dr엽, wysoce prawdopodobne, 풽 cierpisz w쿪턭ie na nadczynno뜻 tarczycy. Objawy jednak nie kocz si na tych kilku symptomach i nie zawsze wystpuje ich sta퀉 zestaw. Zdecydowanie wiksz zachorowalno뜻 odnotowuje si u kobiet, co nie znaczy, 풽 m轅czy펝i mog by o siebie ca쿸iem spokojni. Dowiedz si wicej na temat nadczynno턢i tarczycy, poznaj jej przyczyny i objawy, a tak풽 sprawd, jak j diagnozowa i leczy!

Tarczyca

Ze wzgldu na objawy typowe dla niedoczynno턢i(tycie senno뜻 brak wne wypadaj켧e w쿽sy opuchnita twarz od czasu do czasu) zrobi쿪m badania w tym kierunku TSH: 1,0 (norma 0,7-3,4) Ft3: 181% Ft4:59% Podejrzenie nadczynno턢i, ale objawy typowe dla niedoczynno턢i, szczeglnie tycie i okropna senn

Tarczyca

Kobieta 42 lata po operacji w 2009r coroczna kontrola u endokrynologa z USG. Ostatni wynik TSH 3.160 oraz wczoraj USG wynik: PP v conajmniej 88,4ml, L stronnie lateralizuje tchawica schodzi za mostek (niemo퓄iwa pe쿻a ocena). W ca쿽턢i przebudowany przez mnogie (niepoliczalne) lite zmiany izo/nieco

Tarczyca?

Gula mi si zrobi쿪 na szyi. Gulka w쿪턢iwie, niedu풹. Po lewej stronie, tak z palec nad obojczykiem. Tarczyca? Powinnam si ba? Oczywi턢ie pjd do lekarza, ale zapyta nigdy nie zaszkodzi. Widzia쿪m gdzie zdjcie (mema?), 풽 od pacjentek diagnozuj켧ych si przez internet pobierane bd

Tarczyca

Dzie dobry, W lipcu zesz쿮go roku (2022) robi쿪m usg tarczycy, podczas ktrego wysz쿽, 풽 jest tam podejrzany guzek, lekarz poleci zrobi biopsj, gdzie otrzyma쿪m wynik III kategorii. Musia쿪m ponowi biopsj. Biopsja z marca 2023r.- IV kategoria BACC. Wyniki krwi z kwietnia 2023r. Fosfor

Tarczyca

portal.abczdrowie.pl/piec-objawow-ktore-moga-wskazywac-ze-tarczyca-szwankuje-sprawdz-czy-powinienes-odwiedzic-lekarza

Tarczyca..

Nie istnieje jedna szczeglnie korzystna dieta dla prawid쿽wej pracy tarczycy. Specjali턢i zalecaj spo퓓wanie 4-5 zbilansowanych posi쿸w w ci켫u dnia. Warto pamita o tym, aby dostarcza organizmowi produkty zawieraj켧e: jod, cynk, selen oraz 풽lazo. Dziki tym substancjom gruczo tarczycy

Tarczyca

.9 (warto뜻 ref poni풽j 34) Anty tg 336 (0.00-115.00) Anty tpo 243.9 (warto뜻 ref poni풽j 34) Anty tg 336 (0.00-115.00) Samopoczucie tragiczne ci켫le ko쿪tania serca biegunka dr풽nie r켴 leki zawroty g쿽wy s쿪bo뜻 w nogach USG tarczycy

Tarczyca

Dzie dobry moje wyniki tarczycy to: FT4 108.64% FT3 33.33% TSH 2.32 Dotego dochodzi zle samopoczucie,utrata wagi,wieczne zmeczenie,cysta na tarczycy po lewej stronie:( Mj lekarz rodzinny twierdzi,풽 wszystko jest wporzadku?.

Tarczyca

od 11 tys do 17 tys norma do 10) opuchlizna ca쿮go cia쿪 ( nie zawsze ) W te턢ie na niedoczynnosc tarczycy zdoby쿪m prawie wszystkie mo퓄iwe punkty ? Ci켫nie si to ju od prawie dwch lat. Robi쿪m badania tarczycy Tsh 1.998 norma 0.35-4.94 Ft3 3.38 norma 1.58- 3.91 (77%) Ft4 1.01 norma 0

Tarczyca

Eksperci szacuj, 풽 choroby tarczycy dotykaj nawet 22 procent Polakw, g농wnie kobiet. Wielu pacjentw o tym nie wie i si nie leczy. Jak rozpozna niedoczynno뜻 i nadczynno뜻 tarczycy? Czym gro엽 te choroby